Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 45 về Tết trồng cây

18/01/2021 - 21:39

BDK.VN - UBND tỉnh vừa có công văn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố “Về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ về Tết trồng cây”.

Lực lượng vũ trang trồng cây tại cơ quan, đơn vị.

Lực lượng vũ trang trồng cây tại cơ quan, đơn vị.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện/tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến những mô hình tốt, cách làm hay về thực hiện phong trào “Tết trồng cây”, trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.

UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai, thực hiện/phối hợp với các sở, ngành tỉnh thực hiện tốt các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg trên địa bàn phụ trách.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chủ động phối hợp, tuyên truyền, vận động các thành viên, đơn vị có liên quan về nội dung Chỉ thị số 45/CT-TTg và tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN