Tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

22/09/2020 - 21:13

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 22-9-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 51, ngày 5-9-2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết số 55, ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 70, ngày 9-3-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Võ Văn Kiệt, Phó bí thư Đảng ủy Khối Phạm Hữu Dự lần lượt báo cáo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị.

Sau khi tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, các đại biểu tham dự có viết bài thu hoạch.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN