Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị các nội dung về Đầu tư, Tài chính

01/09/2016 - 07:11

Tổ công tác làm việc tại Bộ Tài chính

Hai nội dung Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị là: Không co kéo thẩm quyền về Bộ, chấm dứt tình trạng địa phương “xin” dự toán.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 vừa diễn ra, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương 8 tháng đầu năm 2016 và kết quả kiểm tra tại Bộ KHĐT, Bộ Tài chính.

Tổ công tác kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ KHĐT, Bộ Tài chính khắc phục một số hạn chế, yếu kém và tiếp tục làm tốt một số nhiệm vụ.

Không co kéo thẩm quyền về Bộ

Cụ thể, đối với Bộ KHĐT, lãnh đạo Bộ cần sâu sát hơn nữa trong chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao. Cần đề cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo Bộ cần quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong chỉ đạo, điều hành; đồng thời thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Cần khắc phục triệt để các nguyên nhân chủ quan từ phía Bộ; đồng thời có giải pháp khắc phục, đổi mới phương thức phối hợp trong việc xử lý các công việc có tính liên ngành. Chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ giao quá hạn thực hiện, đồng thời tích cực rà soát, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ đang trong hạn thực hiện, tránh để tái diễn tình trạng quá hạn, đặc biệt một số nhiệm vụ cấp bách, như khoản 2.000 tỷ đồng bố trí cho các dự án thủy lợi cấp bách phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn.

Đồng thời, trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, thay vì tư tưởng co kéo thẩm quyền về Bộ, cơ chế xin cho, Bộ cần phân cấp mạnh mẽ trong quản lý vốn đầu tư công; rà soát, cắt bỏ tất cả những gì là rào cản, là giấy phép con gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, không phù hợp với quan điểm, tư tưởng xây dựng Chính phủ liêm chính, Chính phủ hành động, kiến tạo, hướng tới người dân và doanh nghiệp. Những đề xuất lớn về các dự án Luật của Bộ trình, kể cả những Luật đã có hiệu lực thi hành như Luật Đầu tư công nhưng thực tế có những bất cập, khó khăn, vướng mắc khi thực hiện cần mạnh dạn đề xuất sửa đổi.

Chấm dứt tình trạng địa phương “xin” dự toán

Đối với Bộ Tài chính, cần có biện pháp nhắc nhở về ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ với một số đơn vị và các công chức được giao triển khai thực hiện nhiệm vụ để quá hạn. Phải chủ động và quyết liệt hơn trong đôn đốc, phối hợp với các bộ, cơ quan trong việc xử lý các vấn đề có tính liên ngành. 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cần tiếp tục thay đổi cách lập, duyệt dự toán thu ngân sách, bảo đảm công khai, minh bạch, sát thực tế. Chấm dứt tình trạng lãnh đạo địa phương lên “xin” giao dự toán thấp để có phần vượt thu cao so với dự toán. Tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực thuế, hải quan, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực này. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của ngành thuế, hải quan.

Đối với 5 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành, Bộ trưởng Tài chính trực tiếp chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng lãnh đạo, chuyên viên của từng đơn vị, xác định rõ thời gian hoàn thành; đồng thời chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trong hạn theo tinh thần không chờ đến hạn mới thực hiện. Bộ cần khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thể chế, chính sách, đặc biệt là việc xây dựng Nghị định về chống chuyển giá, trốn thuế, Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017…

Đối với các nhiệm vụ có vướng mắc về cơ chế, chính sách hoặc thời gian giao không đảm bảo, không thể thực hiện được do thiếu các điều kiện về nguồn lực thì hai Bộ phải kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng và đề xuất biện pháp xử lý, điều chỉnh, đặc biệt là các nhiệm vụ có tính cấp bách, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tổ công tác sẽ kịp thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ biểu dương các Bộ, cơ quan, địa phương làm tốt, đồng thời phát hiện, kiến nghị Thủ tướng phê bình, xử lý các cá nhân, tập thể yếu kém; nêu tên các Bộ, cơ quan, địa phương làm tốt, các bộ, cơ quan, địa phương yếu kém, bị phê bình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện; kiên quyết không để chậm trễ và thực hiện kém chất lượng, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể, báo cáo Chính phủ tại phiên họp hàng tháng. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, tiếp tục kiểm tra các bộ ngành, địa phương khác còn nợ đọng nhiều nhiệm vụ, thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vướng mắc phát sinh và biện pháp giải quyết.

Còn nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành

Theo đánh giá của tổ công tác, về tình hình chung, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, công tác này đã đi vào nề nếp.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, từ đầu năm tới ngày 29/8/2016, có tổng số 3.726 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương. Trong đó có 1.739 nhiệm vụ đã hoàn thành (đúng hạn 1.310, quá hạn 429); chưa hoàn thành 1.987 (trong hạn 1.812, quá hạn 175).

Một số bộ, cơ quan, địa phương có nhiều nhiệm vụ quá hạn chưa thực hiện, như các Bộ: KHĐT, Tài chính, Công an, Thanh tra Chính phủ; các UBND Thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng…

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong các ngày 25, 26/8, Tổ công tác đã kiểm tra tại Bộ KHĐT, Bộ Tài chính.

Về kết quả kiểm tra tại Bộ KHĐT, số nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn còn nhiều. Theo thống kê trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, từ ngày 01/01/2016 đến 22/8/2016, tổng số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao là 241 nhiệm vụ. Trong số 87 nhiệm vụ đến hạn phải thực hiện có 73 nhiệm vụ đã hoàn thành, còn 14 nhiệm vụ đã quá hạn chưa thực hiện. Ngay trong số 73 nhiệm vụ đã hoàn thành có tới 63 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn (chiếm 86,3%).

Với Bộ Tài chính, kiểm tra cho thấy Bộ đã triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao khá tốt. Tổng số nhiệm vụ được giao là 170. Trong số 100 nhiệm vụ đến hạn phải thực hiện có 95 nhiệm vụ đã hoàn thành, còn 5 nhiệm vụ chưa thực hiện.

Sau khi rà soát, trao đổi trên tinh thần thẳng thắn, khách quan, không né tránh, Tổ công tác đã đánh giá nguyên nhân của việc chậm tiến độ hoàn thành nhiệm vụ tại hai Bộ, có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích