Tổ hợp tác, hợp tác xã phải từng bước nâng cao chất lượng

10/01/2012 - 16:30

Theo ông Phan Chánh Thi - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh (HTX), hiện toàn tỉnh có 1.897 tổ, nhóm hợp tác các loại, với 20.678 thành viên và trên 13.000 lao động. Các tổ hợp tác tận dụng nguồn nhân lực, đất đai, nguyên liệu, vốn… thúc đẩy phát triển sản xuất trên địa bàn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo và nâng cao đời sống cho các hộ thành viên; đồng thời tạo tiền đề cho cung cách làm ăn mới, sản phẩm hướng đến thị trường tiêu thụ.

Về mặt xã hội, các tổ hợp tác là mô hình tương trợ lẫn nhau để cùng thoát nghèo và vươn lên đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, một số tổ hợp tác còn mang tính tự phát, tổ chức thiếu chặt chẽ, quan hệ hợp tác còn lỏng lẻo, chưa đảm bảo ổn định và bền vững. 84% tổ hợp tác chưa thực hiện đăng ký chứng thực, tư cách pháp lý không rõ ràng nên gặp khó khăn trong giao dịch kinh tế và tiếp cận chính sách ưu đãi của Nhà nước, giải quyết vướng mắc phát sinh trong nội bộ. Mặt khác, việc theo dõi, đánh giá hoạt động của tổ hợp tác gặp nhiều khó khăn do số lượng lớn, phân tán, không có sự theo dõi và thống kê tập trung. Một số nơi chưa nhận thức đúng vai trò, vị trí của tổ hợp tác, thiếu quan tâm thích đáng đến việc hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển.

Hiện toàn tỉnh có 1 liên hiệp HTX trên lĩnh vực điện và 103 HTX hoạt động thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, giao thông - vận tải, quỹ tín dụng nhân dân, thương mại - dịch vụ, tài nguyên - môi trường... với tổng vốn điều lệ 119,36 tỷ đồng, tổng vốn đóng góp và tích lũy 219,36 tỷ đồng, có 22.356 xã viên, 1.467 lao động thường xuyên và 5.033 lao động thời vụ. Năm 2011, các HTX đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với tổng doanh thu 166,4 tỷ đồng, lợi nhuận 41,4 tỷ đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế và đóng góp ngân sách xã 12,4 tỷ đồng, thực hiện chính sách xã hội 2,2 tỷ đồng. Nhiều HTX đã phát huy nội lực để tồn tại và phát triển thông qua việc thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ban quản trị, nâng mức vốn đóng góp của xã viên, lập dự án vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ sản xuất, tăng cường quan hệ tìm đối tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị sản xuất của kinh tế tập thể.

Tuy nhiên, Ban Quản lý một số HTX nhận thức chưa đầy đủ về vai trò nòng cốt của  HTX trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước nên còn lúng túng trong củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Các sở, ngành tỉnh và phòng, ban huyện chưa kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về HTX, chưa bố trí cán bộ phụ trách nên việc theo dõi, hướng dẫn thực hiện các chính sách về phát triển kinh tế tập thể còn nhiều hạn chế. Một số nơi chính quyền cấp xã can thiệp quá sâu vào lĩnh vực kinh tế tập thể; một số nơi lại buông lỏng quản lý. Mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội chưa quan tâm hỗ trợ phát triển HTX. Năng lực nội tại của HTX còn yếu, phát triển không ổn định, vốn chưa đáp ứng so với nhu cầu thực tế. Nhiều HTX chưa tích lũy tái sản xuất, dự phòng theo quy định…

Năm 2012, chỉ tiêu phấn đấu của hoạt động tổ hợp tác, HTX là, tỷ trọng khu vực kinh tế tập thể đạt 2,1% trong GDP của tỉnh; phát triển các tổ hợp tác đơn giản theo yêu cầu và thành lập 20 tổ hợp tác hùn vốn làm kinh tế. Thành lập từ 12 - 15 HTX mới trên các lĩnh vực, phát triển 300 xã viên mới. Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trên 70%, trình độ trung cấp từ 10 - 11%, đại học và trên đại học 7 - 8%. Thu nhập bình quân xã viên trong HTX từ 15 - 16 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân lao động trong khu vực kinh tế tập thể từ 13 - 14 triệu đồng/người/năm, thành viên tổ hợp tác bình quân từ 8 - 9 triệu đồng/người/năm. Ngành chủ quản - Liên minh HTX thống nhất một số giải pháp cụ thể kèm theo để đạt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, Liên minh HTX cũng đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm ban hành hướng dẫn về biên chế tổ chức và hoạt động của bộ máy chuyên trách quản lý Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể ở các ngành, các cấp, các địa phương; xem xét lại việc xác định công chức đối với những người làm việc tại cơ quan Liên minh HTX các tỉnh, thành phố để họ an tâm gắn bó với công việc. Các bộ, ngành tổ chức lớp đào tạo, tập huấn chuyên sâu công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể cho các tỉnh. Các sở, ngành cụ thể hóa chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể để thống nhất triển khai thực hiện.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN