Toạ đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên chi bộ”

22/11/2022 - 21:37

BDK.VN - Chiều 22-11-2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Huyện ủy Châu Thành tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên chi bộ”. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cao Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Châu Thành Phan Song Toàn chủ trì buổi tọa đàm.

Đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Tỉnh đoàn, Thường trực Huyện ủy Thạnh Phú, Chợ Lách, Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị các huyện, thành phố, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn, đảng ủy ngành huyện.

Chủ trì buổi tọa đàm.

Chủ trì buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm có 9 ý kiến phát biểu tập trung đi sâu phân tích đánh giá thực trạng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên tại chi bộ của Đảng bộ tỉnh thời gian qua; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; đề ra giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên tại chi bộ thời gian tới, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng phát biểu tại buổi tọa đàm.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tổng hợp ý kiến phát biểu từ đại biểu, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng cho rằng: Hầu hết các ý kiến phát biểu đều xác định công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng là nội dung quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là ở chi bộ. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên tại chi bộ góp phần quyết định việc nhận diện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên, góp phần quan trọng trong việc giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương, xây dựng nhân cách và lối sống cho cán bộ đảng viên.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng: Các ý kiến phát biểu tại buổi tọa đàm đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên tại chi bộ bằng những giải pháp cụ thể. Trong đó, có tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy cơ sở nhất là vai trò của đồng chí bí thư cấp ủy, chi ủy viên chi bộ, đồng chí trực tiếp tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực công tác tuyên huấn của chi bộ.

Cấp ủy cơ sở phải bám vào định hướng của cấp ủy cấp trên và hướng dẫn của các cơ quan tham mưu về nội dung trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đặc biệt là nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên trong chi bộ để triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại chi bộ có kết quả nhất.

Đưa vào chương trình kế hoạch công tác, nhiệm vụ lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 thực sự là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ. Nâng cao tinh thần tự giác và đưa tinh thần tự phê bình, phê bình vào nghị quyết. Giữ vững nề nếp sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt cần thiết thực, thật sự là buổi sinh hoạt thu hút mọi cán bộ đảng viên trong chi bộ tham gia, thảo luận để thống nhất trong cán bộ, đảng viên.

Quán triệt phương châm toàn Đảng làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, toàn Đảng làm công tác chính trị. Công tác tư tưởng phải đi trước, kịp thời, nâng cao tính thiết thực, tính thuyết phục, tính chiến đấu và đề cao tính nêu gương của cấp ủy viên, của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là tính nêu gương của đồng chí bí thư chi bộ. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác lẫn sinh hoạt. Đề cao xây dựng tư tưởng tiến công, khắc phục tư tưởng ngại khó, trông chờ, thiếu trách nhiệm của cán bộ,  đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

“Qua cuộc tọa đàm, cấp ủy các cấp, nhất là Ban Tuyên giáo các cấp quan tâm tăng cường hơn nữa công tác tham mưu, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tại chi bộ. Mong rằng, sau cuộc tọa đàm, thời gian tới sẽ có sự chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên vững niềm tin vào lý tưởng của Đảng, vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng chi bộ và toàn Đảng bộ”, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng nhấn mạnh.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN