Tọa đàm tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hội cơ sở

20/02/2009 - 16:59

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạnh Phú vừa tổ chức buổi tọa đàm tìm giải pháp quản lý hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội ở cơ sở.

Có 9 tham luận và nhiều ý kiến thảo luận nêu thực trạng công tác hội ở cơ sở hiện nay là các cấp, các ngành nhận thức sâu sắc về công tác phụ nữ, xem công tác phụ nữ là công tác có ý nghĩa cực kỳ quan trọng ở mọi thời kỳ cách mạng. Quan tâm đến công tác phụ nữ, đó không chỉ là trách nhiệm của Đảng mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó Hội LHPN giữ vai trò trung tâm để vận động, tập hợp phụ nữ; công tác vận động, quản lý hội viên phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu, có sự phối hợp thống nhất, đồng bộ giữa các ngành, các cấp; cán bộ làm công tác phụ nữ và cán bộ nữ ngày càng được quan tâm; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ nữ luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền chú trọng, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để cán bộ nữ phát huy năng lực trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc.

Tuy nhiên, công tác quản lý hội viên, công tác vận động phụ nữ vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập: Một bộ phận cán bộ, hội viên phụ nữ ở cơ sở có trình độ và năng lực hoạt động chưa ngang tầm so với yêu cầu nhiệm vụ, kỹ năng vận động, tập hợp, phân tích, giải thích những vướng mắc về nhận thức, những bức xúc trong đời sống hội viên, phụ nữ còn nhiều hạn chế, nhất là ở chi, tổ hội; số lượng phụ nữ được tập hợp vào tổ chức hội ngày càng nhiều, nhưng chất lượng hoạt động không cao; công tác triển khai học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước chậm đến với hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ ở nông thôn…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Khen trong lời phát biểu, đã chỉ ra những công việc cần tập trung trong thời gian tới, là: chú trọng công tác qui hoạch, đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ nữ ở cơ sở; tăng cường giáo dục cán bộ hội viên phụ nữ ý thức tự học, tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, chính trị, nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội LHPN huyện cần có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm trang bị cho cán bộ hội cơ sở những kỹ năng cơ bản về công tác vận động, tập hợp phụ nữ, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có tâm huyết với công việc, tinh thần làm việc phải xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm đối với tổ chức hội, hội viên và phụ nữ; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp vận động, tập hợp phụ nữ kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, biết chia sẻ và giải quyết những khó khăn, bức xúc của phụ nữ; có kế hoạch nâng cao nhận thức chính trị và năng lực hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ nữ ở cơ sở, đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn công tác hội.  

Thanh Phàn (VP.HU)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN