Tọa đàm về “Nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh”

29/08/2011 - 07:32

Chiều ngày 25-8-2011, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức buổi tọa đàm về “Nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng Công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan; đồng chí Trần Trung Hào - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu được nghe báo cáo tham luận của 6 CĐCS các cơ quan, đơn vị: Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Công Thương. Đồng chí Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã phát biểu, có những nhận xét về buổi tọa đàm như sau: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh có trách nhiệm cao, cộng với sự nhiệt tình của các CĐCS đã góp phần hoàn thành tốt buổi tọa đàm. Các nội dung tham luận được chuẩn bị chu đáo, bám sát kế hoạch đã đề ra. Các ý kiến thảo luận có đi sâu vào nội dung nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng CĐCS vững mạnh... Đồng thời, chỉ đạo một số vấn đề trọng tâm như: Các CĐCS trực thuộc cần tập trung nghiên cứu các giải pháp của 6 tham luận để vận dụng và thực hiện tốt ở đơn vị mình. Đổi mới công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy Đảng những công việc trọng tâm, sát thực tế của đơn vị. Thường xuyên có kế hoạch phối hợp nhịp nhàng, cụ thể với thủ trưởng cơ quan, các đoàn thể chính trị xã hội tạo thành sức mạnh tổng hợp cho các phong trào chung. Đặc biệt các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... vận động cán bộ, công chức, viên chức - lao động tích cực tham gia. Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”, công tác xã hội từ thiện, tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao… Phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị và hội nghị cán bộ - công chức hàng năm đúng theo Nghị định số 71 của Chính phủ. Xây dựng ban chấp hành CĐCS có năng lực, nhiệt tình, tích cực trong các phong trào; thường xuyên chăm lo xây dựng tổ công đoàn, công đoàn bộ phận vững mạnh; làm tốt công tác phát triển Đoàn viên, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng. Ban chấp hành CĐCS tổ chức sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, có Quy chế hoạt động của ban chấp hành CĐCS và Quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành CĐCS với thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Tổ chức mạng lưới, nhóm chuyên đề, phân công thành viên ban chấp hành phụ trách thực hiện, công đoàn viên thực hiện các chuyên đề hàng tháng, trong từng chuyên đề phải có xây dựng kế hoạch thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện với BCH hàng tháng. Hàng năm tổ chức kiểm tra, chấm điểm phân hạng tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS đúng theo các hướng dẫn; báo cáo về Công đoàn Viên chức tỉnh kịp thời, chính xác, khách quan, trung thực, không chạy theo thành tích. Cuối năm tổng kết, nhân điển hình, nêu gương người tốt việc tốt để học tập nhau và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào.

ĐOÀN LUÔNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN