Toàn quân học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI

01/06/2011 - 14:38
Toàn quân học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XI được Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, thiết thực.

Quán triệt Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 17/3/2011 của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân uỷ Trung ương đã ra Chỉ thị số 184-CT/QUTW về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Chỉ thị nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011, cấp uỷ chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội cần triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực.

Tổ chức học tập ở 4 cấp

Trong bài viết đăng trên Tạp chí Cộng sản, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, về tổ chức phương pháp, toàn quân sẽ tổ chức ở 4 cấp (cấp Quân uỷ Trung ương, cấp Đảng uỷ trực thuộc Quân uỷ Trung ương, cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở).

Song tuỳ từng cấp, tuỳ đối tượng để xác định hình thức học tập, quán triệt cho phù hợp, bảo đảm chất lượng.

Thường vụ Quân uỷ Trung ương quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, xác định những chương trình lớn trong suốt nhiệm kỳ, đồng thời xác định những nội dung quan trọng thực hiện trong 2 năm 2011 - 2012; chỉ rõ mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian hoàn thành. Tư tưởng chỉ đạo của Thường vụ Quân uỷ Trung ương là xây dựng chương trình hành động sát với thực tế đơn vị, địa phương, có tính khả thi cao, khắc phục tình trạng dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, thiếu cơ sở, căn cứ để kiểm điểm, đánh giá kết quả sau này.

Việc tổ chức đội ngũ báo cáo viên, Thường vụ Quân uỷ Trung ương xác định, cấp uỷ Đảng các cấp mà trực tiếp là đồng chí bí thư cấp uỷ chịu trách nhiệm giới thiệu nội dung các văn kiện, chủ trì thảo luận và thông qua chương trình hành động.

Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, nhất là lớp học tập quán triệt cho cán bộ chủ chốt, Tổng cục Chính trị lựa chọn các đồng chí giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu và hoạt động thực tiễn tổ chức thành tổ báo cáo viên trong quân đội để giới thiệu các văn kiện Nghị quyết.

Nghiên cứu đưa vào giáo trình giảng dạy

Về chỉ đạo nghiên cứu giảng dạy trong các Nhà trường quân đội và tại đơn vị, trên cơ sở nắm vững những nội dung, quan điểm cơ bản, phát triển mới của các văn kiện và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Tổng cục Chính trị chỉ đạo các học viện, nhà trường nghiên cứu, bổ sung vào giáo trình giảng dạy; biên soạn lại tài liệu học tập chính trị tại đơn vị cho các đối tượng theo tinh thần đổi mới, phù hợp và thiết thực.

Về công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống báo cáo viên tuyên truyền miệng, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, các ấn phẩm văn hoá trong quân đội mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các văn kiện Đại hội gắn với tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ, Kết luận số 02 của Bộ Chính trị về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết, theo kế hoạch, trong tháng 6, đầu tháng 7 năm 2011 sẽ hoàn thành lớp do Quân uỷ Trung ương và lớp do các Đảng uỷ trực thuộc Quân uỷ Trung ương tổ chức; các đối tượng còn lại, trong toàn quân sẽ hoàn thành trước 30/9/2011 đúng với hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.  

Nguồn chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN