Toàn tỉnh, 32 đề tài, dự án được trình hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh xét duyệt

24/03/2009 - 13:33
Ông Trương Minh Nhựt - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học và Công nghệ tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ngày 20-3-2009, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xét duyệt danh mục đề tài, dự án năm 2009-2010.

Có 122 ý tưởng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đăng ký. Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành và các chuyên gia đã chọn 32 đề tài, dự án để trình Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, tập trung các chương trình: ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; đổi mới công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, kinh tế-chính trị; ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; điều tra cơ bản sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Quốc Bảo-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh cho biết, kinh phí hỗ trợ, đầu tư cho các đề tài, dự án còn hạn chế. Năm 2009-2010 là giai đoạn cuối thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo nghị quyết Đảng bộ đề ra. Các thành viên của hội đồng đã phân tích hiệu quả và tính bức thiết của từng đề tài, dự án, để chọn những dự án đề tài khả thi trình UBND công nhận, thực hiện.

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN