Toàn tỉnh, 91 hợp tác xã tạo việc làm cho 5.334 lao động

25/10/2007 - 17:01

Tính đến tháng 10, Bến Tre tiếp tục có thêm 10 hợp tác xã (HTX) ra đời thuộc lĩnh vực nông nghiệp, xây lắp điện, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và khai thác cát tăng 67% so với cùng kỳ  năm 2006,nâng tổng số HTX trong toàn tỉnh  là 91 HTX, với 13.639 xã viên và 5.334 lao động.

Để tạo điều kiện cho các HTX phát triển, tỉnh đã đưa đại biểu của 6 HTX và 4 làng nghề đi dự lớp tập huấn do Liên minh HTX Trung ương tổ chức tại Đồng Tháp; đồng thời cũng đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý HTX trong tỉnh. Theo đánh giá chung, phần lớn các HTX tiếp tục hoạt động có hiệu quả, nổi bật là các HTX quản lý khai thác nguồn lợi thủy sản, thêu may xuất khẩu. Để tạo điều kiện cho các ngành nghề phát triển nhất là các HTX  và các doanh nghiệp nhỏ, tỉnh đã chỉ đạo cho Sở Công nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến công, từng bước đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh. Tăng cường hỗ trợ cho các làng nghề và các ngành nghề nông thôn phát triển.

Thanh Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN