Toàn tỉnh có 913.463 cử tri

15/05/2011 - 16:47

Theo thống kê của Sở Nội vụ, đến ngày 15-5-2011, toàn tỉnh có 913.463 cử tri (443.273 nam, 470.190 nữ) trong độ tuổi thực hiện quyền bầu cử vào ngày 22-5-2011. Trong đó, thành phố Bến Tre có 82.524 cử tri, Châu Thành: 121.578, Bình Đại: 91.025, Giồng Trôm: 130.635, Ba Tri: 121.966, Chợ Lách: 82.712, Mỏ Cày Bắc: 81.337, Mỏ Cày Nam: 119.200 và Thạnh Phú: 82.486 cử tri.

Ông Lê Hoàng Minh - Phó Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền Sở Nội vụ cho biết, đến nay Sở cũng đã tổ chức in ấn xong các loại giấy tờ phục vụ bầu cử như danh sách - tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu HĐND, thẻ cử tri, giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác, phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, phiếu bầu cử HĐND các cấp, thẻ nhân viên bầu cử, Quốc huy, biên bản kiểm phiếu của tổ bầu cử (Quốc hội, HĐND các cấp), biên bản tổng kết bầu cử, khẩu hiệu tuyên truyền, nội quy bầu cử, thể lệ bầu cử, biên bản xác định kết quả của ban bầu cử…

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN