Toàn tỉnh có 952.189 cử tri

24/04/2016 - 18:17

Đại biểu chủ trì cuộc họp. Ảnh: T. Long

Sáng 22-4-2016, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến nay, các huyện, thành phố đã hoàn thành việc điều tra, lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu. Cụ thể, tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh là 952.189/946.933 người, gồm nam 463.098, nữ 489.091. Sau khi Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hiệp thương lần thứ ba vào ngày 13-4-2016 để lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh thì các huyện, thành phố và các xã, phường cũng đã tổ chức hiệp thương lần thứ ba trong hai ngày 14 và 15-4-2016.

Về hoạt động các tiểu ban, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền là đầu mối triển khai công tác tuyên truyền bầu cử trên Bản tin thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bản tin các địa phương, đơn vị, website của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các cơ quan báo chí đã xây dựng và triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền về bầu cử; kịp thời đưa tin các hội nghị, tập huấn những vấn đề có liên quan đến công tác bầu cử. Tiểu ban Phục vụ hậu cần đã in ấn và cấp phát cho các huyện, thành phố 7.800 cuốn đề cương tập huấn nghiệp vụ bầu cử, 1,2 triệu thẻ cử tri, 17 ngàn giấy chứng nhận bầu cử nơi khác, 120 ngàn khẩu hiệu tuyên truyền. Đã làm xong hòm phiếu bầu cử, sẽ hoàn thành việc giao hòm phiếu cho các huyện đến ngày 26-4-2016. Tiểu ban An ninh trật tự, an toàn xã hội, lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã phối hợp triển khai thực hiện các mặt công tác theo kế hoạch.

Tại buổi họp, các đại biểu bàn sâu về kế hoạch tiếp xúc cử tri, kinh phí tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo có liên quan đến người ứng cử.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, ông Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh chốt lại danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội để gửi về Ủy ban Bầu cử quốc gia; cho in ấn ngay danh sách, tiểu sử ứng cử viên từng cấp, chậm nhất đến ngày 28-4-2016 có niêm yết tại các địa điểm bầu cử. Các tiểu ban tiếp tục kiểm tra các điểm niêm yết danh sách cử tri xem; kiểm tra số cử tri không bầu cử tại địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên báo, đài tỉnh và đài truyền thanh địa phương về tiểu sử ứng cử viên; nơi niêm yết danh sách cử tri và danh sách tiểu sử ứng cử viên phải trang trọng, dễ xem. Sở Tài chính hướng dẫn đầy đủ cách chi kinh phí về công tác bầu cử cho các địa phương.

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam vừa phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 40 nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Nội dung tập huấn: giới thiệu tóm tắt về Quốc hội, HĐND và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; pháp luật về bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ trong cơ quan dân cử; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng xây dựng chương trình hành động, kỹ năng tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử; kỹ năng làm việc với các cơ quan truyền thông và tiến hành phiên diễn tập hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

T. Long - X. Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN