Toàn tỉnh có gần 1.800 người bị nhiễm HIV

07/04/2009 - 13:36

Bs Trần Tấn Đạt (giữa) báo cáo kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2009. Ảnh: Anh Thư.

Năm 2008, toàn tỉnh phát hiện thêm 83 người bị nhiễm HIV (người ngoài tỉnh 28), chuyển sang AIDS 80 người, tử vong 43 người, thêm 5 xã mới và 1 xã trọng điểm có người nhiễm, độ tuổi chủ yếu từ 20-39, tỷ lệ nữ nhiễm HIV ngày càng cao.

Như vậy, tính từ cas nhiễm đầu tiên (1993) đến tháng 3-2009, số cas nhiễm HIV toàn tỉnh là 1.795, chuyển sang AIDS là 528 cas, tử vong 410 cas. Số xã, phường có người nhiễm HIV là 127/160.

Ngày 4-4-2009, tại hội trường Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS đã triển khai phối hợp các kế hoạch hoạt động phòng chống HIV/AIDS giữa Trung tâm với các cơ quan ban ngành đoàn thể tỉnh Bến Tre.

Tại buổi họp, BS Trần Tấn Đạt -  Giám đốc Trung tâm đã báo cáo về kế hoạch hoạt động, đồng thời cũng nêu ra 3 mục tiêu chính hoạt động trong năm nay, là: đẩy mạnh truyền thông thay đổi hành vi, từng bước triển khai giảm tác hại, thực hiện đồng bộ các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật nhằm khống chế tỷ lệ nhiễm mới dưới mức 0,15% dân số trong cộng đồng vào năm 2010 (mục tiêu quốc gia là 0,3%).

Các giải pháp thực hiện như: phối hợp với 26 ban ngành đoàn thể và 8 huyện, thị xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phòng chống HIV/AIDS năm 2009; thực hiện các giải pháp can thiệp xã hội, tăng cường giám sát HIV/AIDS; chăm sóc hỗ trợ người nhiễm và dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con. Đồng thời chú ý đào tạo và nâng chất cán bộ và hợp tác quốc tế.

B. Trâm - A. Thư

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN