Toàn tỉnh có thêm 129 nhà “nghĩa tình đồng đội”

13/03/2011 - 15:39

Ngày 10-3-2011, tại hội trường Thành Đội TP.Bến Tre, Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện kế hoạch vận động xây nhà “nghĩa tình đồng đội”.

Thực hiện chủ trương của Hội CCB Việt Nam: “Rà soát gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang còn khó khăn về cuộc sống”, ngày 24-9-2010 Hội CCB tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 452/KH-CCB về vận động xây cất 500 nhà “nghĩa tình đồng đội” (thực hiện từ tháng 9-2010 đến tháng 8-2012). Đến nay, Hội CCB tỉnh đã trao tặng được 129 nhà cho các đối tượng là thương binh, CCB nghèo gặp khó khăn về nhà ở, gia đình liệt sĩ (đạt 25,8% kế hoạch); trong đó, đã bàn giao 92 nhà, đang xây dựng 37 nhà. Nguồn vốn được vận động từ các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị  đóng góp; mỗi nhà trị giá bình quân khoảng 25 triệu đồng (tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng).

Hội nghị thống nhất ý kiến, tiếp tục vận động đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra từ 50 đến 100 nhà; trước mắt, sớm hoàn thành việc tặng nhà “nghĩa tình đồng đội” tại các địa phương được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa. Theo báo cáo tổng hợp của Hội CCB tỉnh, hiện nay có 661 đối tượng chính sách có nhu cầu xây dựng nhà, gồm 347 người là thương binh và 314 người thuộc gia đình liệt sĩ (vượt 161 nhà so với kế hoạch).

Đ.C

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN