Toàn tỉnh hiện có hơn 1.100 tổ nhóm hợp tác

15/12/2010 - 08:13

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến thời điểm đầu tháng 12-2010, toàn tỉnh có 1.103 tổ hợp tác các loại, thu hút sự tham gia của 14 ngàn thành viên.

Trong đó có 396 tổ hợp tác thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 241 tổ hợp tác thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp; 186 tổ hợp tác thuộc lĩnh vực tín dụng và 280 tổ hợp tác thuộc lĩnh vực thủy sản. Cơ cấu tổ chức của các tổ hợp tác gọn nhẹ, nội dung hoạt động phù hợp với trình độ người dân; đa số các tổ hợp tác được hình thành nhằm hỗ trợ nhau về vốn, giống, áp dụng tiến bộ KHKT vào trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.
Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh, trong năm, toàn tỉnh có 2 hợp tác xã được thành lập mới thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ; cho đến nay toàn tỉnh có 101 hợp tác xã, với 17.356 xã viên, 1.260 lao động làm việc thường xuyên và hơn 4.000 lao động thời vụ, tổng vốn điều lệ 99,43 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực: nông nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ và quỹ tín dụng nhân dân.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN