Toàn tỉnh tiết kiệm và cắt tiết giảm điện 5,32 triệu kWh

26/09/2010 - 15:58

Từ đầu năm đến nay, nguồn điện dành cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thiếu, có lúc phải cắt tiết giảm trên diện rộng nhưng sản lượng điện thương phẩm vẫn tăng 8,87% (tương đương 391 triệu kWh). Toàn tỉnh đã thực hiện tiết kiệm và cắt tiết giảm được 5,32 triệu kWh, đạt 80% kế hoạch năm.

Cơ quan chuyên môn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện trong mùa khô, phê duyệt danh sách các đơn vị ưu tiên cấp điện năm 2010. Bên cạnh đó, Điện lực tỉnh cũng đã có biện pháp ưu tiên, duy trì đủ điện cho các cơ sở sản xuất, chế biến. Tỉnh đã xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2006-2010 và triển khai lập quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2010-2015; phối hợp Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP.HCM biên soạn và phát hành cẩm nang tiết kiệm điện trong ngành dừa và hộ gia đình.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN