Toàn tỉnh trồng mới 416 ha rừng đến năm 2025

17/09/2021 - 15:32

BDK.VN - Ngày 16-9-2021, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đã ký ban hành kế hoạch số 5578 của UBND tỉnh về “thực hiện Chiến lược Phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.

Toàn tỉnh trồng mới 416ha rừng đến năm 2015.

Toàn tỉnh trồng mới 416ha rừng đến năm 2015.

Mục tiêu nhằm thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững 7.228ha đất được quy hoạch cho lâm nghiệp, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 2% vào năm 2025 và 2,% vào năm 2030. Qua đó nhằm đảm bảo có sự tham gia rộng rãi hơn của các thành phần kinh tế và tổ chức xã hội vào các hoạt động lâm nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp các dịch vụ môi trường, tạo việc làm và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương và góp phần giữ vững an ninh quốc phòng vùng ven biển của tỉnh.

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh trồng mới 416ha rừng; trồng lại 543ha rừng sau khai thác; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 56ha; trồng 10 triệu cây phân tán; tỷ lệ che phủ rừng 2%; tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp 1,52%/năm.

Để thực hiện đạt mục tiêu của chiến lược, cần các giải pháp đồng bộ, hiệu quả như: Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách lâm nghiệp; triển khai hiệu quả, chất lượng Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển ngành lâm nghiệp; triển khai hiệu quả các lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp; bố trí, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển ngành lâm nghiệp; phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và khuyến lâm…

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích