Tôm chết do bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy

18/06/2013 - 18:11

Theo báo cáo từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, diện tích thả nuôi giống tôm biển ước đến hết 6 tháng đạt khoảng 1.200ha, tập trung tại các xã: An Đức, Bảo Thuận, An Thủy, Tân Xuân, Vĩnh An, An Hòa Tây.

Tôm nuôi hiện được 45-60 ngày tuổi, bị thiệt hại 234,24ha, do bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy. Ngành bảo hiểm nông nghiệp cũng đã lập hồ sơ, xác minh và bồi thường cho người nuôi tôm bị thiệt hại có mua bảo hiểm nông nghiệp, với tổng số tiền 540 triệu đồng.

MINH ĐỨC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN