Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

16/11/2015 - 07:24

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân huyện Đan Phượng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Trong không khí cả nước chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 15-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, một trong những đơn vị tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới của Hà Nội.

Cùng tham dự Ngày hội có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng được biết cộng đồng dân cư của thôn Tháp Thượng đã có nhiều tiến bộ, kinh tế phát triển, số hộ nghèo giảm nhanh, số hộ khá, giàu tăng lên, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, khá giả, thôn xóm khang trang, yên bình, môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Với 280 hộ, 1.200 nhân khẩu, bà con thôn Tháp Thượng đã nỗ lực, đoàn kết phấn đấu đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Hộ nghèo theo tiêu chí mới chỉ còn 5 hộ; số hộ khá, giàu chiếm hơn 80%. Năm 2015, thu nhập của thôn ước đạt 34,5 tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người gần 29 triệu đồng/năm; hơn 93% số hộ đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa"; vệ sinh môi trường, an ninh trật tự được giữ vững...

Phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan để đạt được những thành quả như vậy, Tổng Bí thư nhấn mạnh trước hết là nhờ có chủ trương, đường lối đúng đắn và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đặc biệt, thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng đã phát huy được tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong nhà, trong dòng họ, thôn xóm, đoàn kết trong Đảng, trong dân, đoàn kết của Thủ đô và cả nước. 

Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công.” Điều đó không chỉ đúng trong những năm tháng đấu tranh giành chính quyền, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, mà cả trong xây dựng, phát triển ngày nay. 

Các kỳ Đại hội Đảng đều rút ra bài học kinh nghiệm là phải đoàn kết. Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội và ngay cả Đảng bộ huyện Đan Phượng vừa qua, cũng đều nhấn mạnh, phải phát huy truyền thống văn hiến anh hùng, truyền thống đại đoàn kết, phát huy mọi nguồn lực, mọi sức mạnh trong dân để xây dựng và phát triển.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò, vị trí quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng ta sáng lập và lãnh đạo, để huy động sức mạnh toàn dân, tất cả các tầng lớp nhân dân, công nhân, nông dân, trí thức, tiểu thương... đủ các thành phần, ai yêu nước thì vào Mặt trận. 

Vai trò của Mặt trận hết sức quan trọng, kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là dịp rất có ý nghĩa. Các phong trào do Mặt trận phát động như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Ngày vì người nghèo, và vừa mới đây là Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Đây là những nhiệm vụ trung tâm để thu hút, vận động quần chúng nhân dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN