Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Trà Vinh

09/03/2015 - 08:05
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Trà Vinh. Ảnh: TTXVN

Trong hai ngày 7 và 8-3, Tổng Bí thư đã đến thăm, làm việc tại Trà Vinh, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn. Tháp tùng Tổng Bí thư có nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. 

Sau khi khảo sát thực tế tại một số cơ sở, chiều 8/3 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh. Trà Vinh nằm ở phía Đông Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long, giữa sông Cổ Chiên và sông Hậu, có 65 km bờ biển, nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp. Đây cũng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc, nhiều tôn giáo khác nhau, trong đó đồng bào Khmer chiếm hơn 30% dân số toàn tỉnh. 

Là vùng căn cứ kháng chiến cũ, nhân dân giàu truyền thống yêu nước cách mạng, Trà Vinh có hơn 19.600 liệt sỹ, hơn 9.700 thương binh, bệnh binh, trên 40.000 gia đình có công với nước, 84 tập thể và 57 cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang, 2.584 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. 

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Trà Vinh đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng. Năm 2014, trong điều kiện khó khăn nhưng kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng, đạt 11,22%, GDP bình quân đầu người đạt 27,85 triệu đồng, thu ngân sách đạt hơn 8000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng ngày càng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. 

Giá trị toàn ngành nông nghiệp đạt 100,4% kế hoạch (8.649 tỷ đồng), trong đó lúa tăng cả diện tích (tăng 3.000 ha) và sản lượng (đạt 1,3 triệu tấn); thủy sản đạt 103 kế hoạch, gần 178.000 tấn. Tỉnh chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp bằng việc triển khai quy trình sản xuất VietGAP, GlobalGAP; xây dựng, triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn, cho năng suất cao. 

Tuy là tỉnh nghèo nhưng đến nay Trà Vinh có 13 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn, 24 xã đạt 10 – 18 tiêu chí, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 20,13% năm 2011 xuống còn 10,66% năm 2014, an sinh xã hội được đảm bảo. Cùng với giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ. 

Trà Vinh có nhiều mô hình hay trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với từng việc làm cụ thể, thường xuyên, thiết thực hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương với cách làm linh hoạt, sáng tạo. Trà Vinh có sáng kiến “phân công Uỷ viên Ban Thường vụ cấp ủy tham gia sinh hoạt chi bộ”; “phân công cán bộ đi cơ sở, dự sinh hoạt định kỳ với chi bộ, hội đoàn thể và Ban công tác Mặt trận ấp, khóm”; hàng năm “đưa một số chức danh là đảng viên ra tự phê bình trước dân”… 

Nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương những thành tích, kết quả mà Trà Vinh đã đạt được thời gian qua, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, Trà Vinh vẫn là tỉnh nghèo trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, chất lượng tăng trưởng, khả năng cạnh tranh còn thấp, kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn, nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh nhưng phát triển chưa tương xứng, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. 

Đồng tình với những mục tiêu của tỉnh đề ra cho năm 2015, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, Tổng Bí thư yêu cầu Trà Vinh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản. Trước hết , Trà Vinh cần phấn đấu quyết liệt, tập trung hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời chuẩn bị phương hướng cho nhiệm kỳ tới, tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm nhanh số hộ nghèo và cận nghèo. Phát triển nông nghiệp hay công nghiệp là một bài toán, Trà Vinh cần khai thác, phát huy tốt các tiềm năng và lợi thế, tổng kết thực tiễn của địa phương, xuất phát từ chủ trương, đường lối chung của Đảng, quy hoạch đã có, để xác định bước phát triển tiếp theo. 

Là một tỉnh nông nghiệp đang đi trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Trà Vinh cần quan tâm đầu tư để phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững, kết hợp với phát triển công nghiệp, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, liên kết sản xuất. Với tiềm năng thế mạnh của địa phương, Trà Vinh có thể phát triển đa ngành đa lĩnh vực, nhưng trước mắt cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế nông nghiệp đặt trong quy hoạch tổng thể khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm cả lúa, chăn nuôi, thủy sản, khai thác sử dụng tối đa nguồn đất đai rộng lớn. Với nguồn nhân lực dồi dào, tỉnh cần quan tâm đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, nâng cao trình độ khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, Trà Vinh cần đặc biệt quan tâm đến công tác thủy lợi, vấn đề xâm nhập mặn, nước biển dâng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư nhắc nhở Trà Vinh phải quan tâm thực tốt công tác dân tộc, tôn giáo, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước cách mạng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Cùng với tăng trưởng kinh tế, cần quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử; quan tâm chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, người nghèo, người có công với cách mạng. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Trà Vinh cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong đó, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần thực hiện kiên trì bền bỉ, ngăn chặn cho được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không ngừng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Ghi nhận các kiến nghị xác đáng, xuất phát từ yêu cầu thực tế của Trà Vinh, Tổng Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. 

* Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần nằm ở phía Tây tỉnh Trà Vinh, thuộc tả ngạn sông Hậu. Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy Phú Cần có bước phát triển ấn tượng. Từ một xã khó khăn, thuộc diện Chương trình 135 của Chính phủ, Phú Cần đã nhanh chóng thoát khỏi diện nghèo, có mức phát triển đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới; số hộ nghèo giảm từ 18,3% năm 2010 xuống còn 4,85% năm 2014. 

Tổng Bí thư chỉ rõ: Những kết quả đạt được là nhờ tổng hợp nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, trước hết là do Phú Cần, Tiểu Cần đã có chủ trương đúng, xác định rõ quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tiềm năng thế mạnh của địa phương. Bên cạnh đó, Phú Cần, Tiểu Cần đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và trong nhân dân.
 
Tổng Bí thư mong muốn Phú Cần, Tiểu Cần chuẩn bị thật kỹ cho Đại hội Đảng bộ sắp tới, nhất là công tác văn kiện, làm sao định rõ hướng đi, tiếp tục duy trì đà phát triển, đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giữ mối liên hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân. Về nhân sự Đại hội, Tổng Bí thư chỉ rõ: Cùng với việc bảo đảm cơ cấu về độ tuổi, dân tộc, tôn giáo, giới tính... cần hết sức chú ý tiêu chuẩn, nhất là về trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống... 

* Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tại xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần. 

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Chùa Âng, di tích lịch sử văn hóa quốc gia, chùa văn minh, ngôi chùa cổ nhất ở tỉnh Trà Vinh. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh và bà con phật tử Nam tông Khmer trên địa bàn, Hòa thượng Thạch Sok Xane thông báo tình hình phật sự, công tác đoàn kết, vận động phật tử thực hiện chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong sinh hoạt tôn giáo, phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống. Hòa thượng Thạch Sok Xane nguyện sẽ cùng chư tăng, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước cách mạng, tích cực đóng góp vào sự ổn định, phát triển chung của tỉnh và đất nước.
 
Gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất tới các vị sư sãi, bà con phật tử tỉnh Trà Vinh nhân dịp Xuân mới Ất Mùi 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn bà con tiếp tục thực hiện tốt phương châm: Đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, nâng cao tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng quê hương, đất nước an bình, thịnh vượng, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. 

* Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Long Đức, thị xã Trà Vinh, thành kính tưởng nhớ và biết ơn vị Anh hùng dân tộc, người cha già kính yêu của nhân dân Việt Nam./. 

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN