Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Singapore

24/08/2011 - 12:17
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Simon Wong.

Ngày 23/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Simon Wong, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam đến chào xã giao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh sự hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả của hai nước; chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Singapore đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Singapore, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ông Simon Wong nhiệt liệt chúc mừng thành công Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư; bày tỏ khâm phục trước thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Simon Wong đã thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nét lớn về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội, những thành tựu quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước của Singapore và những kết quả tốt đẹp trong hợp tác song phương Việt Nam - Singapore trên các lĩnh vực.

Nguồn chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN