Tổng Bí thư nói chuyện với hội viên CLB Thăng Long

05/02/2012 - 08:15
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Thăng Long.

Sáng 4/2, đến thăm, nói chuyện với đông đảo cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Thăng Long (Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới các thành viên Câu lạc bộ lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Xuân mới Nhâm Thìn 2012.

Tổng Bí thư đã thông báo những nét nổi bật của năm 2011, một năm có nhiều khó khăn thách thức mới, nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, toàn Đảng, toàn dân và quân đã nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều kết quả ban đầu có ý nghĩa trong phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, giải quyết thành công nhiều vấn đề đối nội và đối ngoại, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các hoạt động trong Đảng, Nhà nước, trong toàn hệ thống chính trị và trong nhân dân ngày càng dân chủ hơn, đồng thuận cao hơn, có thêm niềm tin mới, khí thế mới.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Năm 2012 bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Việt Nam vẫn phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Việt Nam mặc dù đã ra khỏi tình trạng nước kém phát triển, trở thành nước có thu thập trung bình, cơ đồ, thế và lực của đất nước chưa bao giờ được như ngày nay, nhưng khó khăn, thách thức vẫn còn ở phía trước.

Quan trọng là Việt Nam thấy được khó khăn, thách thức, nhìn thẳng vào sự thật để có hướng đi đúng đắn, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Mục tiêu năm 2012 là phải tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và khoảng giữa thế kỷ này trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cùng với phát triển kinh tế-xã hội, phải giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự trị an, giữ cho được độc lập chủ quyền quốc gia, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Trong thời gian tới, phải cụ thể hóa một số quyết sách của Đại hội XI và các Hội nghị Trung ương 3, 4, triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ cấu lại nền kinh tế, giải quyết thỏa đáng các vấn đề về đất đai, chính sách tiền lương, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng...

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đó, đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải đồng tâm hiệp lực, mọi cấp, mọi ngành, từng người một, trên mọi cương vị, hãy phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác thực hiện tốt chức trách được giao, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chung của cả nước.

Về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Tổng Bí thư chỉ rõ: Phải triển khai đồng bộ các biện pháp, từng bước từng bước một để tạo chuyển biến rõ nét; cấp trên phải gương mẫu làm trước và phải làm kiên quyết, nhưng toàn Đảng, toàn dân cùng làm, trong đó có đội ngũ cán bộ hưu trí.

Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng đội ngũ cán bộ hưu trí là lực lượng xã hội đông đảo, đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng qua các thời kỳ, có trình độ, kiến thức và hiện nay tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ cho địa phương và sự nghiệp chung của cả nước. Đội ngũ cán bộ hưu trí cần được quan tâm động viên, tạo điều kiện để tiếp tục sống vui sống khỏe, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho quê hương, đất nước.

Câu lạc bộ Thăng Long được thành lập ngày 29/12/1978, là nơi hội tụ nhiều cán bộ lão thành cách mạng, nhiều cán bộ trung, cao cấp Trung ương đã nghỉ hưu qua các thời kỳ.

Trải qua 34 năm hình thành và phát triển, Câu lạc bộ Thăng Long đã có nhiều hình thức hoạt động phong phú, sôi nổi, tạo điều kiện để các cán bộ hưu trí gặp gỡ giao lưu, trao đổi thông tin thời sự, nắm bắt kịp thời các chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, tham quan du lịch, biểu diễn văn nghệ, thể thao, rèn luyện giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực; tham gia đóng góp ý kiến có tổ chức với Trung ương và địa phương, nhất là về các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, bảo đảm đời sống nhân dân.../

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN