Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh - Quân đội phải sẵn sàng chiến đấu và thắng lợi trong mọi tình huống

05/12/2007 - 03:15
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Theo TTXVN, sáng 4-12, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tới dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2007.

Tổng Bí thư khẳng định những thành tựu to lớn và quan trọng mà nước ta đã đạt được trong năm 2007 là kết quả tổng hợp của sự nỗ lực, quyết tâm cao, tính năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng. Toàn quân đã chấp hành nghiêm túc các chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định chính trị - xã hội để phát triển đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia.

Quân đội đã thực hiện tốt vai trò tham mưu về lĩnh vực quân sự, quốc phòng cho Đảng và Nhà nước cả ở cấp Trung ương và địa phương, đồng thời thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Quân đội đã tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng cao; tham gia xóa đói giảm nghèo; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; đặc biệt đã thực hiện rất tốt việc phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn...

Tổng Bí thư nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2008 đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu rất cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Theo tinh thần đó, phải quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị hàng đầu của quân đội ta là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội trong điều kiện mới.

SGGP

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN