Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp đoàn đại biểu Chính phủ CHDCND Lào

05/08/2009 - 09:43
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đồng chí Somsavat Lengsavadt

Ngày 4/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp Đoàn đại biểu Chính phủ CHDCND Lào do đồng chí Somsavat Lengsavadt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào-Việt Nam dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam và tham dự cuộc họp giữa kỳ của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào năm 2009.

Đồng chí Somsavat Lengsavad đã báo cáo với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh về kết quả Cuộc họp giữa kỳ của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào vừa qua, nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp đổi mới; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đồng chí Somsavat Lengsavad khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào nguyện làm hết sức mình củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Chính phủ CHDCND Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao kết quả Cuộc họp giữa kỳ của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam- Lào, cũng như những kết quả tích cực của hai Phân ban hợp tác Việt Nam-Lào; Lào-Việt Nam thời gian qua.

Tổng Bí thư mong rằng trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa và giúp nhau đối phó với khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hợp tác, tăng cường phối hợp kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, chủ động phối hợp chỉ đạo xây dựng Chiến lược hợp tác giai đoạn 2011-2020.

Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế của CHDCND Lào trong khu vực và trên thế giới.

Nguồn chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN