Tổng điều tra dân số và nhà ở để làm cơ sở hoạch định phát triển kinh tế – xã hội 10 năm tiếp theo

03/04/2009 - 15:05

Nhiều panô, băng-rôn tuyên truyền Tổng điều tra dân số đã được treo ở những nơi trang trọng. Ảnh: T.L

Kể từ khi thống nhất tới nay, nước ta đã 3 lần tiến hành Tổng điều tra dân số trên phạm vi cả nước, đó là vào những năm 1979,1989 và 1999. Theo định kỳ 10 năm một lần, cuộc Tổng điều tra dân số lần thứ tư đã được tiến hành từ ngày 1-4-2009. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn Ban chỉ đạo  tỉnh, xung quanh vấn đề nầy, như sau:

Xin cho biết mục đích của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở?

- Mục đích của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 là để phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội từ năm 2000 đến năm 2010 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế từ năm 2011 đến năm 2020.

Nội dung trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở?

- Nội dung điều tra bao gồm: dân số chia theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, tôn giáo, thành thị, nông thôn. Tình trạng dân cư, trình độ học vấn, tình trạng khuyết tật, tình hình lao động, việc làm, hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số. Thực trạng về nhà ở, một số tiện nghi sinh hoạt của các hộ dân cư.

Tại sao 10 năm mới Tổng điều tra dân số và nhà ở một lần?

- Tổng điều tra dân số và nhà ở rất tốn kém, phải chi hàng trăm tỷ đồng, phải huy động ba mươi vạn người tham gia trong khoảng thời gian nhiều tháng. Do vậy, về lý do kinh tế, không thể tiến hành Tổng điều tra hàng năm được mà thường phải 5 năm hoặc 10 năm mới tổng điều tra.

Điều tra nhà ở , việc làm và trình độ chuyên môn, kỹ thuật của cá nhân để làm gì?

- Điều tra nhà ở là nhằm để biết được thực trạng nhà ở của nhân dân, giúp Nhà nước có cơ sở lập kế hoạch xây dựng nhà ở, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của nhân dân. Còn thu thập thông tin việc làm trong lúc nầy là hết sức cấp thiết, vì Đảng và Nhà nước rất quan tâm, qua Tổng điều tra sẽ xác định được số người trong độ tuổi lao động, số người có việc làm và nghề nghiệp của họ, cùng số người thất nghiệp, còn trình độ chuyên môn, kỹ thuật của lao động ở một địa phương, là nhằm phản ánh tiềm năng khoa học và công nghệ của địa phương đó. Qua đó, Đảng, Nhà nước ta sẽ có kế hoạch đào tạo và sử dụng lao động có trình độ kỹ thuật.

Có nhiều trường hợp tuổi thật khác với tuổi khai trong chứng minh thư hoặc các giấy tờ khác thì khai tuổi nào? Tại sao phải kê khai tình trạng hôn nhân của mỗi người?

- Tuổi thật của một người có thể khác với tuổi kê khai trong chứng minh thư hoặc các giấy tờ khác. Yêu cầu trong Tổng điều tra dân số là khai tuổi thật, điều đó không có nghĩa việc kê khai này là sẽ căn cứ để sửa chữa tuổi trong các giấy tờ hợp pháp khác. Còn việc kê khai tình trạng hôn nhân của mỗi người, nhằm giúp cho việc nghiên cứu tình hình phát triển dân số của nước nhà, giúp cho việc nghiên cứu các yếu tố xã hội cũng như phong tục, tập quán ảnh hưởng đến hôn nhân của mỗi địa phương.

Tại sao nói Tổng điều tra dân số  và nhà ở vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của người dân và mỗi người dân phải làm gì trong Tổng điều tra dân số?

- Nói là quyền lợi là vì mục đích cao nhất của Tổng điều tra là phục vụ việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước, trên cơ sở đó nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Là nghĩa vụ bởi vì mỗi người dân, mỗi hộ là một bộ phận cấu thành của xã hội giúp các cơ quan chức năng làm tốt công việc của mình, cụ thể: bố trí thời gian cho điều tra viên đến điều tra, cung cấp chính xác những thông tin của bản thân và của các thành viên trong hộ.

 Đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ tư. Lần thứ nhất diễn ra vào năm 1979.

- Tổng kinh phí điều tra dân số và nhà ở trong toàn quốc năm nay dự kiến trên 400 tỷ đồng, trong đó UNFPA hỗ trợ 1 triệu USD.

- Thời gian thực hiện từ ngày 1-4-2009 đến 20-4-2009, trong đó có 15 ngày để thu thập số liệu, sau đó xử lý; công bố sơ bộ vào tháng 7-2009; công bố số liệu điều tra chọn mẫu vào quý IV-2009; công bố số liệu điều tra toàn bộ vào quý III-2010.

Theo Tổng Cục Thống kê, tính đến năm 2007, dân số của Việt Nam là 85,155 triệu người, mật độ dân số trung bình là 257 người/km2.

T.Long (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN