Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII)

11/09/2009 - 08:15
Ông Huỳnh Nam Bình - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen cho các tập thể. Ảnh: H.Vũ

Ngày 9-9-2009, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) “Về xây dựng và thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở” (QCDC). Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên trong Ban chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố, một số xã và đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe trình bày dự thảo báo cáo tổng kết, các báo cáo tham luận và nhiều ý kiến đóng góp nhằm làm rõ thêm kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Hội nghị thống nhất đánh giá, qua 10 năm xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, tỉnh ta đã đạt được kết quả bước đầu có ý nghĩa rất quan trọng, làm tiền đề cho việc đưa QCDC ở cơ sở từng bước đi vào nền nếp. Đặc biệt, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khá chặt chẽ từ việc tổ chức triển khai quán triệt, đến qui trình thực hiện cụ thể ở từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị. Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên tiến hành khảo sát, kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, tích cực góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân được củng cố, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh… Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn bộc lộ một số mặt hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện QCDC ở cơ sở; chưa thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; còn lúng túng trong việc vận hành các qui định về thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa cao; chậm tiến hành sơ, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nguyên nhân chủ yếu của những mặt hạn chế là do: Một số nơi, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật tập trung, coi việc thực hiện QCDC ở cơ sở là nhiệm vụ của cấp xã hoặc của MTTQ và các đoàn thể; trình độ, năng lực tổ chức thực hiện của cán bộ cơ sở không đồng đều; một bộ phận nhân dân do đời sống khó khăn nên còn thờ ơ, chưa tích cực phát huy tinh thần dân chủ…

Để thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện  QCDC ở cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Lấy hiệu quả của việc tổ chức thực hiện làm thước đo, “…lấy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá làm trung tâm, gắn kết chặt chẽ với thực hiện quyền dân chủ của người dân theo QCDC ở cơ sở. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân được hưởng thụ và thực hiện các quyền dân chủ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, cộng đồng dân cư an toàn, đoàn kết và phát triển…”, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII. Việc tuyên truyền, học tập ra dân phải phù hợp với trình độ, khả năng của từng đối tượng theo phương châm “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra”. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát huy những mặt tích cực, khắc phục những mặt hạn chế; đảm bảo việc thực hiện QCDC ở cơ sở được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ, kết hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của cơ quan, đơn vị và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào xây dựng đời sống văn hóa; vận động nhân dân tham gia giám sát hoạt động của chính quyền. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phải đặt việc phát huy quyền dân chủ của người dân vào trong cơ chế của hệ thống chính trị, đó là “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Để làm tốt việc này, các cấp ủy Đảng phải có nghị quyết; chính quyền phải có kế hoạch; MTTQ và các đoàn thể phải làm tốt vai trò, chức năng kiểm tra, giám sát, định hướng cho nhân dân phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận động thực hiện QCDC thông qua các phong trào hành động cách mạng tự giác của quần chúng. Đồng thời, phải nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện QCDC ở lĩnh vực mình phụ trách. Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở cơ sở; các Nghị định 87, 71, 07 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, trong các doanh nghiệp… Cấp ủy, chính quyền cấp xã phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc chấn chỉnh, bổ sung và thực hiện qui ước, hương ước nông thôn theo tinh thần Chỉ thị 05 của UBND tỉnh; tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Thanh tra nhân dân ấp, khu phố hoạt động có hiệu quả, đi đôi với việc có giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ nhân dân tự quản. Chính quyền các cấp phải đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, bộ máy chính quyền vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống tệ quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu, thực hiện tốt phương châm “nghe dân nói, làm dân tin”; xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế, nội qui, qui ước một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của mỗi nơi, trên cơ sở phát huy trí tuệ của đông đảo cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân; làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt các qui định, qui chế về công khai minh bạch tài chính, tài sản, chi tiêu nội bộ, về tuyển dụng, đề bạt, khen thưởng…

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 19 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

T.Tùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích