Tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

24/12/2021 - 18:20

BDK.VN - Chiều 24-12-2021, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020” (gọi tắt Nghị quyết số 21 -NQ/TW).

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn BiaPhó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Tại điểm cầu Hà Nội, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đồng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười và đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh cùng tham dự.

Nghị quyết số 21-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 22-12-2012. Qua quá trình triển khai nghị quyết, hầu hết các cấp ủy đảng bộ, ngành, địa phương đều xác định và quyết tâm để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với công tác BHXH, BHYT nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Các đảng, đoàn, cấp ủy chính quyền, BHXH các cấp coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan, đơn vị.

Đến 31-12-2020, số người tham gia BHXH toàn quốc là 16,188.8 triệu người, đạt 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi (tăng 53,2% ). Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là trên 15,064 triệu người, BHXH tự nguyện trên 1,124 triệu người; tăng gần gấp 10 lần so với năm 2012; đạt 2,2% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện, vượt 1,2% chỉ tiêu BHXH tự nguyện được giao tại Nghị quyết 28-NQ/TW nhưng cũng chưa xứng với tiềm năng.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 13,324 triệu người, tăng 5,05 triệu người so với năm 2012 (tăng 61,7%), đạt 27% lực lượng lao động, tăng 5,623.3 triệu người.

Phát biểu tại hội nghị Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá: BHXH, BHYT giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hôi, góp phần quan trọng để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thời gian vừa qua, với chính sách phát triển về kinh tế, Đảng và nhà nước đã quan tâm chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển BHXH, BHYT hướng đến mục tiêu bao phủ toàn dân. Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, đồng thời khẳng định việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT đúng đắn, củng cố lòng tin của người dân.

 Kết quả tổng kết và những bài học kinh nghiệm được đánh giá tại hội nghị, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổng hợp đầy đủ và hoàn chỉnh báo cáo Bộ Chính trị. Đây sẽ là những bài học quý báu cho việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT của giai đoạn tiếp theo, góp phần thực hiên thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN