Tổng kết Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

14/04/2022 - 19:01

Chiều 14-4-2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 8-5-2012 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài” tổ chức phiên họp đầu tiên để triển khai nhiệm vụ.

Quang cảnh phiên họp.

Quang cảnh phiên họp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Phát biểu khai mạc, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Chỉ thị số 16 được ban hành nhấn mạnh mục tiêu bao trùm. Đó là: Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, nhu cầu tiếp nhận lao động của các nước rất lớn, là cơ hội để đẩy nhanh, nâng cao hiệu quả việc đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chỉ thị nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với chính quyền các cấp, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết của công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; nâng cao chất lượng đào tạo cho người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài; điều chỉnh lại một số quy định, chính sách chưa phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đã góp phần mở rộng thị trường lao động ngoài nước, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động...

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ, trong điều kiện tình hình trong nước và thế giới có nhiều thay đổi, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, trong đó có vấn đề liên quan đến lao động ngoài nước. Xét vai trò và tầm quan trọng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đưa nội dung tổng kết Chỉ thị 16 vào Chương trình làm việc năm 2022. Đề án này sẽ trình Ban Bí thư trong tháng 9-2022.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại phiên họp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại phiên họp.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổng kết Chỉ thị; dự thảo Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập; dự thảo đề cương Báo cáo tổng kết; đề cương yêu cầu báo cáo gửi các cơ quan Trung ương và địa phương; tập trung các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị gắn với trách nhiệm các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, đoàn thể chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Tại cuộc họp, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập. Các đại biểu cũng nghe giới thiệu dự thảo Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập; dự thảo Kế hoạch tổng kết; đề cương tổng kết; đồng thời trao đổi, thảo luận xung quanh các công việc cần triển khai và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan.

Kết luận cuộc họp, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, thời gian hoàn thành nhiệm vụ tổng kết Chỉ thị là rất gấp, trong điều kiện Ban Kinh tế Trung ương, các bộ, ngành, địa phương đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do đó, tất cả các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cần phát huy tinh thần sáng tạo, vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện sự phân công của Ban Chỉ đạo, đảm bảo chất lượng công tác tổng kết Chỉ thị trình Ban Bí thư theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN