Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

07/06/2016 - 21:21

Huyện Ba Tri vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Huyện Ba Tri và Giồng Trôm cùng đơn vị bầu cử số 2 của Quốc hội với 4 ứng cử viên. Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và huyện, có 3 đơn vị bầu cử với 13 ứng cử viên; HĐND huyện có 8 đơn vị bầu cử, 64 ứng cử viên và HĐND xã có 153 đơn vị bầu cử, 1.062 ứng cử viên. Tổng số cử tri được niêm yết bầu đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh là 137.304 cử tri; HĐND huyện 137.262 cử tri và HĐND xã là 136.656 cử tri. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,8%.

Kết quả đã bầu 2 đại biểu Quốc hội, 8 đại biểu HĐND tỉnh, 40 đại biểu HĐND huyện và 644 đại biểu HĐND xã. Trong đó, HĐND huyện có 9 nữ, chiếm 22,5%; về trình độ chuyên môn có 4 thạc sĩ, 32 đại học và 4 dưới đại học.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 15 tập thể, 43 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể và 13 cá nhân.

Minh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN