Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

01/10/2010 - 13:27
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại Hội nghị.

 Hội nghị nhằm đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và quy định của Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

Ngày 30/9, tại Hà Nội khai mạc Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2006-2010.

Hội nghị có sự tham dự của ông Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Văn Chi - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới dự và chỉ đạo hội nghị. Ngoài ra hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo cả địa phương trên cả nước và Bí thư Đảng ủy các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trương Tấn Sang nêu rõ, Hội nghị nhằm đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và quy định của Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, kịp thời động viên, khen thưởng những đơn vị làm việc tốt; bàn nhiệm vụ và biện pháp cho nhiệm kỳ Đại hội XI.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá trong nhiệm kỳ 2006-2010, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát phương hướng, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao.

Tổng Bí thư nêu rõ: ngay từ đầu nhiệm kỳ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra hàng năm một cách khá nề nếp, với hàng nghìn cuộc kiểm tra, giám sát, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và cấp ủy các cấp.

Kết quả nhiều cuộc kiểm tra có tác dụng và hiệu quả rõ rệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định, bổ sung, sửa đổi quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở tầm vĩ mô.

Về phương hướng, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu các cấp ủy phải tiếp tục giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thực về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và các quy định của Đảng về công tác quan trọng này, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp; tập trung hơn nữa việc xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước đang còn thiếu hoặc không còn phù hợp; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế, quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị ban hành; cấp ủy các cấp tích cực, chủ động và đích thân kiểm tra, giám sát toàn diện các mặt công tác của đảng bộ mình, chỉ đạo xem xét, giải quyết các vụ việc bức xúc, nổi cộn tại địa phương, đơn vị mình; xử lý nghiêm minh theo pháp luật và theo Điều lệ Đảng những cán bộ, đảng viên có vi phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và các tổ chức đảng, vai trò tham mưu của ủy ban kiểm tra các cấp; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN