Tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc

10/03/2010 - 13:29
Ông Tô Huy Rứa trao bằng khen cho các đơn vị

Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng 50 tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc năm 2009.

Sáng 9/3, tại Đà Nẵng, bế mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010. Ông Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu kết luận hội nghị.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận bàn bạc nội dung và cách thức triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2010 trên cả ba lĩnh vực: thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc.

Theo đó, các cấp, các ngành quán triệt  sâu sắc hơn và triển khai đồng bộ, chủ động tích cực Chỉ thị 26-CT/TW ngày 10/9/2008 về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Bộ, ban ngành, đoàn thể ở TW và địa phương có kế hoạch và biện pháp bám sát chỉ thị này.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Tô Huy Rứa nêu rõ, năm 2010, Việt Nam cần tăng cường tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam ổn định, hoà bình, an toàn; con người Việt Nam cần cù, thân thiện, mến khách, là điểm đến du lịch, đầu tư hấp dẫn đối với bạn bè quốc tế; Tiếp tục tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phản động, đồng thời nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục của các bài viết, ấn phẩm văn hoá, các sản phẩm thông tin đối ngoại nhằm làm cho thế giới hiểu đúng thực tiễn Việt Nam và vị thế đang lên của đất nước ta; ngăn chặn đẩy lùi và đập tan các luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch.

Để làm tốt vấn đề này, chúng ta cần kiện toàn bộ máy chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại. Cần đặc biệt chú trọng việc tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan chức năng trong các hoạt động thông tin đối ngoại. Bên cạnh đó, cần tạo bước chuyển biến cơ bản trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và trình độ tác nghiệp để đáp ứng tốt những yêu cầu mới đặt ra; Tích cực triển khai có hiệu quả các đề án tuyên truyền về biển đảo góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TW (khoá X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 "Đề án tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và các định hướng của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc giai đoạn 2007-2010". Trọng tâm công tác tuyên truyền phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền trong năm 2010 là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả công tác phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Nghị định thư về phân giới cắm mốc, Hiệp định quy chế quản lý biên giới Việt-Trung, Hiệp định về cửa khẩu và quản lý cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Đặc biệt năm nay, hai nước tổ chức 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và được hai nước nhất trí chọn làm "Năm hữu nghị Việt-Trung", vì vậy cần tăng cường tuyên truyền  về việc thắt chặt, củng cố tình hữu nghị giữa Đảng và nhân dân hai nước. Công tác tuyên truyền cần bám sát những hoạt động phân giới, cắm mốc với Campuchia và tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc giới với Lào, để thông tin kịp thời đến dư luận trong và ngoài nước.

Để khắc phục những điểm hạn chế trong tuyên truyền, ông Tô Huy Rứa cho rằng chúng ta cần, bổ sung nguồn lực, tăng cường tổ chức nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ chuyên sâu về từng vấn đề cụ thể. Đồng thời phải chia từng nhóm đối tượng, nhóm vần đề để tiến hành nghiên cứu cách thức tuyên truyền. Phải rất xem trọng công tác tuyên truyền miệng, phương thức vốn là thế mạnh của chúng ta, để mỗi một loại đối tượng có sự lựa chọn phù hợp, cố gắng đối với từng loại đối tượng, có một sản phẩm tuyên truyền riêng. Trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cần tăng cường cho nhân dân thực sự coi trọng củng cố, giữ gìn quan hệ hữu nghị với các nước, nhất là quan hệ Việt -Trung. Công tác tuyên truyền biển đảo cần đi sau tuyên truyền vai trò, vị trí tiềm năng thế mạnh của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh: “Mục tiêu cao nhất của hoạt động thông tin đối ngoại là củng cố xây dựng trong bạn bè quốc tế một hình ảnh đấ nước Việt Nam ổn định, hoà bình thân thiện và phát triển. Trong tình hình mới, Việt Nam cần tiếp tục đổi mới tư duy đổi mới về cách thức và biện pháp triển khai công tác thông tin đối ngoại, để công tác này thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng ta, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của đất nước ta trong năm 2010, năm có nhiều sự kiện kỷ niệm lớn của dân tộc ta”.

Ông Hồng Vinh , Thường trực ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trao bằng khen cho Hệ VOV 5- Đài TNVN


Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho 50 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc năm 2009. Trong đó, Đài TNVN được trao tặng bằng khen về công tác tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc, Hệ Phát thanh đối ngoại-VOV 5 - Đài TNVN được trao tặng bằng khen về công tác thông tin đối ngoại. Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân cũng trao tặng bằng khen cho các đơn vị cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền biển đảo, trong đó có tập thể cán bộ Đài TNVN./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN