Tổng kết công tác xây dựng Ðảng và đoàn thể trong doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực Nhà nước

20/04/2021 - 21:27

BDK - Chiều 20-4-2021, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đức chủ trì hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp (DN), đơn vị ngoài khu vực Nhà nước.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đức chủ trì hội nghị.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đức chủ trì hội nghị.

Tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 53 tổ chức đảng, gồm 7 đảng bộ, 10 chi bộ cơ sở, 36 chi bộ trực thuộc với 1.049 đảng viên. Hầu hết các tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế ngoài khu vực Nhà nước đều xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp với chủ DN. Trong hoạt động, các cấp ủy đều bám vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định, thể hiện vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên, tổ chức đoàn thể trong DN. Tuyên truyền, vận động chủ DN và người lao động chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Các cấp ủy thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt lệ kỳ, quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung, hình thức sinh hoạt đổi mới phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của các DN. Kết quả xếp loại tổ chức đảng, có 19 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 31 hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác xây dựng tổ chức đoàn thể được quan tâm, đã vận động thành lập 19 tổ chức công đoàn cơ sở, phát triển 7.576 công đoàn viên, chiếm 78% so với tổng số DN có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn. Toàn tỉnh thành lập 6 chi đoàn với 53 đoàn viên, hội viên.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận kết quả đạt được trong năm qua của các đơn vị, địa phương và cho rằng, các cấp ủy cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để chủ DN nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của tổ chức đảng, đoàn thể đối với sự phát triển ổn định của DN để đồng thuận thành lập tổ chức đảng, đoàn thể khi có đủ điều kiện theo quy định. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo, tổ giúp việc xây dựng tổ chức đảng các đoàn thể trong các DN. Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt của các tổ chức đảng theo hướng thiết thực, sát với hoạt động của DN. Nghiên cứu có cơ chế đặc thù dành cho các DN như đổi mới phương pháp tổ chức triển khai nghị quyết, bồi dưỡng đảng viên. Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các huyện ủy, thành ủy rà soát nắm số lượng đảng viên trên địa bàn để chấn chỉnh sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, thành lập mới các chi bộ, đảng bộ đủ điều kiện. Đổi mới nội dung, chương trình sinh hoạt đoàn thể phù hợp, đặc biệt là phát huy vai trò của tổ chức công đoàn để làm cơ sở phát triển đảng.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN