Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 (*)

02/12/2016 - 07:05

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Q. Hùng

Sáng ngày 1-12-2016, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X khai mạc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam và Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì hội nghị.

Thực hiện Chương trình làm việc năm 2016, Tỉnh ủy họp lần thứ 7 để tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2016 và thảo luận thống nhất đề ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; quyết định Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2017. Cho ý kiến về nội dung Báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 và Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2017; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng năm 2016; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 40-KL/TU của Tỉnh ủy khóa IX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa VIII về đẩy mạnh phát triển đô thị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Thông báo kết luận của Đoàn công tác số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nội dung theo kiến nghị của Đoàn; tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu khai mạc. Ảnh: Q. Hùng

Hội nghị này các đại biểu cần quan tâm thảo luận, xem xét và quyết định các vấn đề sau:

* Về Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2016 và Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017: Năm 2016, hạn mặn xâm nhập sớm, sâu, kéo dài, đã gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, môi trường, đời sống, sức khỏe của nhân dân cả tỉnh. Nhưng với tinh thần vượt khó, sự đồng thuận, quyết tâm, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà, chúng ta đã hoàn thành 14/18 chỉ tiêu so với Nghị quyết của Tỉnh ủy và 16/21 chỉ tiêu so với Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đó là một nỗ lực lớn mà toàn Đảng bộ và nhân dân đạt được. Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, chúng ta đã khẩn trương và quyết liệt trong cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, đến tháng 6-2016 đã hoàn thành toàn bộ các nghị quyết chuyên đề trên mọi lĩnh vực. Có thể nói, chúng ta đã dàn trận, dàn quân khá đồng bộ với khí thế, quyết tâm chính trị, sự đồng thuận cao của toàn xã hội. Như vậy, chúng ta có thể nhận định năm 2016, năm đầu của Đại hội, chúng ta đã “khởi động” thành công chưa? Hội nghị cần thống nhất nhận định này. Đồng thời, chúng ta cũng cần chỉ ra ở khâu nào, lĩnh vực nào, ngành, địa phương nào sự chuẩn bị, sự khởi động chưa tốt, còn lúng túng? Nguyên nhân vì sao? Giải pháp nào để khắc phục? Còn những việc làm được đã nêu trong dự thảo báo cáo, đề nghị các đồng chí xem có sát đúng chưa để đóng góp, chấn chỉnh, bổ sung cho đầy đủ.

Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất với Ban Chấp hành là năm “hành động”. Tức là triển khai cụ thể hóa, sản phẩm hóa những công việc mà chúng ta đã khởi động trong năm 2016. Chúng ta đã khởi động tốt rồi, nhưng khởi động mà không tiếp tục thúc đẩy hành động thì sự khởi động đó có khi sẽ không có ý nghĩa. Chúng ta cần bàn và thống nhất các giải pháp để thúc đẩy hành động trong năm 2017. Từng người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, từng tổ chức, đơn vị, địa phương sẽ hành động thế nào theo nhiệm vụ, chức năng của mình để bộ máy được vận hành suôn sẻ, thông suốt. Đó là vấn đề cốt lõi, là chìa khóa để thúc đẩy phát triển. Cần tạo ra một nguồn năng lượng bổ sung để hành động vì năng lượng cho khởi động không đủ để thúc đẩy bộ máy hành động. Năng lượng đó là gì? Phải chăng đó là sự chuyển hóa và lan tỏa tính quyết tâm, sự chủ động, sáng tạo, đồng bộ trong cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên. Tôi đề nghị các đồng chí trong Tỉnh ủy, người đứng đầu các ngành, các địa phương thẳng thắn, nghiêm túc, sinh động trong đặt vấn đề và đề xuất giải pháp. Tỉnh ủy bàn những vấn đề mang tính định hướng như vậy. Còn những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sẽ phải làm gì trong năm 2017 đã được nêu trong dự thảo nghị quyết, đề nghị Hội nghị xem xét thảo luận, chấn chỉnh, bổ sung và quyết định.

* Về các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có sự chuẩn bị trình với Hội nghị, các đồng chí có ý kiến, đề xuất thêm bớt gì đề nghị thảo luận thẳng thắn vì Ban Chấp hành là người quyết định đối với những nội dung này.

* Đối với Kết luận của Đoàn kiểm tra số 04 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ báo cáo cụ thể với Hội nghị. Đây là vấn đề do lịch sử để lại nhưng chúng ta có trách nhiệm giải quyết trong năm 2017. Nó sẽ có tác động lớn đến quan điểm chỉ đạo, điều hành, đến lòng dân, có tác dụng cảnh báo và phòng ngừa sai phạm rất tốt. Cần lãnh đạo thực hiện nghiêm túc. Nhưng không vì tập trung làm chuyện này mà sợ sai, sợ trách nhiệm để không dám hành động gì. Làm sai mà dám sửa và chịu sửa còn đỡ hơn là không làm gì hết.

 v Về chất vấn và trả lời chất vấn: Thực hiện theo Quyết định số 158-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X và Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện chất vấn của cấp ủy viên tại kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp. Tại hội nghị lần này, lần đầu tiên có 2 phiếu chất vấn, tôi đề nghị việc chất vấn và trả lời chất vấn thực hiện đúng quy định, thể hiện tính Đảng, tính xây dựng và tính cầu thị cao nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và trách nhiệm của từng đồng chí trong cấp ủy cũng như từng tổ chức đảng.

***

Nội dung hội nghị lần này rất nhiều, đều là những vấn đề quan trọng, đặc biệt là tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2016 và thảo luận thống nhất đề ra Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 nhưng thời gian tổ chức chỉ trong 2 ngày, tôi đề nghị từng đồng chí với tinh thần trách nhiệm cao tập trung nghiên cứu, kết hợp giữa nội dung các văn bản với liên hệ thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình để làm rõ thêm những vấn đề chưa được đánh giá đầy đủ, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để đi đến thống nhất và hoàn thành các nội dung yêu cầu mà hội nghị đã đề ran

 (Trích phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X)

(*): Tựa do tòa soạn đặt.

V.T.H

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN