Tổng kết dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, giai đoạn 1998-2010

07/03/2011 - 07:44

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị tổng kết dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, giai đoạn 1998-2010 trên địa bàn Bến Tre.

Đánh giá kết quả sau 13 năm thực hiện dự án, Sở NN&PTNT cho biết: Các mục tiêu chủ yếu như trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng theo mục tiêu của dự án đều hoàn thành. Toàn tỉnh đã trồng mới và khoanh nuôi tái sinh 1.408ha, đạt 123%; chăm sóc và quản lý khá tốt rừng hiện có, đã nâng diện tích rừng của tỉnh lên 3.897ha, nâng độ che phủ từ 1,2% lên 1,65% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Trong vùng qui hoạch lâm nghiệp, độ che phủ nâng từ 27% lên 49%. Công tác tỉa thưa, khai thác đã tạo việc làm cho trên 1.000 hộ dân. Tuy diện tích rừng hàng năm có tăng nhưng không nhiều, chưa tương xứng với tiềm năng, mục tiêu dự án. Ý thức về bảo vệ và phát triển rừng của một bộ phận người dân chưa cao, còn xảy ra hiện tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng để nuôi tôm, khai thác lâm sản trái phép. Dự kiến năm 2011, toàn tỉnh sẽ trồng mới 50ha, chăm sóc 248ha với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc chăm sóc và bảo vệ rừng.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN