Tổng kết hoạt động ngành thông tin và truyền thông năm 2022

13/01/2023 - 17:18

BDK.VN - Ngày 13-1-2023, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông cùng tham dự hội nghị.

Kết quả báo cáo cho thấy, trong năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành trên lĩnh vực phát triển hạ tầng, dịch vụ thông tin và truyền thông, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre, ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Hầu hết các chỉ tiêu ngành thông tin truyền thông đạt và vượt so với nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết ngành thông tin và truyền thông.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bến Tre, Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số với tinh thần “vừa làm vừa rút kinh nghiệm” theo các chương trình, kế hoạch đã được ban hành. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thông tin - báo chí - xuất bản, bưu chính, viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn an ninh mạng năm 2022 cũng đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre đã ký kết, triển khai thỏa thuận hợp tác với các cơ quan báo chí Trung ương; định hướng cho các đơn vị báo, đài tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh của tỉnh Bến Tre để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Sở có nhiều giải pháp quản lý chặt các trang thông tin trên nền tảng mạng xã hội, kịp thời phát hiện thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật…

Khen thưởng các tập thể tiêu biểu hoàn thành nhiệm vụ ngành thông tin và truyền thông năm 2022.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre sẽ tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao hơn các nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND giao phó. Trọng tâm là triển khai thực hiện chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số, lấy Chính quyền số làm động lực thúc đẩy Kinh tế số, Xã hội số; nâng cấp, mở rộng mạng lưới hạ tầng bưu chính, viễn thông; quản lý tốt các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã khen thưởng 4 cá nhân và 8 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thông tin, truyền thông năm 2022.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN