Tổng kết mô hình trình diễn giống lúa chịu mặn cho nông dân nghèo

17/12/2013 - 17:49

Ngày 12-12-2013, Trung tâm Giống nông nghiệp phối hợp với Dự án DBRP tổ chức tổng kết xây dựng mô hình trình diễn giống lúa chịu mặn cho nông dân nghèo vùng Dự án.

Mô hình được triển khai thí điểm tại xã Vang Quới Tây (Bình Đại), An Hiệp (Ba Tri), Hòa Lợi (Thạnh Phú) với diện tích 15ha, có 31 hộ nông dân tham gia. Các giống trình diễn là giống chống chịu mặn, kháng sâu bệnh, phẩm chất gạo tốt, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (OM 6162, OM 4900, OM 9921). Dự án DBRP hỗ trợ 50% kinh phí mua giống và 30% kinh phí mua phân bón, thuốc trừ sâu, hỗ trợ chi phí vận chuyển giống, phân bón, thuốc trừ sâu đến các hộ tham gia mô hình. Mô hình giúp nông dân nghèo tiếp cận được giống lúa đạt tiêu chuẩn chất lượng, có khả năng canh tác trên các vùng bị nhiễm mặn, hạn chế rủi ro trong sản xuất, chi phí đầu tư giảm (giảm lượng giống 20-40kg/ha, giảm phân bón 30-50kg/ha), tăng năng suất bình quân 5%-10%.

Mô hình sẽ được nhân rộng ra các hộ nghèo khác trong tỉnh.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN