Tổng kết thực hiện quy chế dân chủ, công tác tôn giáo và phong trào thi đua “Dân vận khéo”

17/02/2022 - 18:28

BDK - Ngày 17-2-2022, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, công tác tôn giáo và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng ban Chỉ đạo; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia - Phó trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện quay chế dân chủ, công tác tôn giáo và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện quay chế dân chủ, công tác tôn giáo và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng ban Chỉ đạo; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Phó trưởng ban Chỉ đạo; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia - Phó trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, năm 2021, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực hiện tốt năm chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, từ đó góp phần xây dựng niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân, tác động tích cực đến xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Các cấp ủy, chính quyền thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình tôn giáo; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nội dung thực hiện các chủ trương của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; nhiều mô hình “Dân vận khéo” có cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn và giải quyết được các vấn đề bức xúc trong dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác dân vận theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 23-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; xây dựng niềm tin, huy động nguồn lực to lớn trong dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác giám sát và phản biện xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo theo tinh thần Công văn số 733-CV/TU ngày 4-6-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước về tôn giáo”…

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình Dân vận khéo theo phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, đó là chọn “điển hình”, học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình” và vượt qua “điển hình”.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN