TP. Bến Tre ban hành nghị quyết thực hiện chủ trương “sáu không”

11/02/2021 - 18:53

BDK.VN - Hướng đến mục tiêu “Nâng chất thành phố văn minh đô thị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành ủy Bến Tre đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ThU, ngày 5-1-2021 về việc thực hiện chủ trương “sáu không” gồm: không rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường; không biển hiệu, quảng cáo sai quy định; không để lấn chiếm đường phố trái phép; không để tình hình ma túy diễn biến phức tạp; không để nạn trộm cắp, cướp giật gia tăng; không để tội phạm hoạt động có tổ chức.

Quảng cáo thông qua màn hình Led trên Đại lộ Đồng Khởi, TP. Bến Tre. Ảnh: Hồng Quốc

Quảng cáo thông qua màn hình led trên đại lộ Đồng Khởi, TP. Bến Tre. Ảnh: Hồng Quốc

Các mục tiêu phấn đấu

Nghị quyết đề ra mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2023, trên địa bàn không còn rác thải gây ô nhiễm môi trường. Năm 2025, không còn điểm đen về nước thải gây ô nhiễm môi trường. Về nội dung không biển hiệu, quảng cáo sai quy định phấn đấu đến năm 2023, có 80% biển hiệu trên các tuyến đường nội ô thành phố và 70% biển hiệu trên các tuyến đường ngoại ô thành phố thực hiện đúng theo quy định. Đến năm 2025, có 100% biển hiệu trên các tuyến đường thành phố thực hiện đúng theo quy định.

Đối với nội dung không để lấn chiếm đường phố trái phép, phấn đấu đến năm 2023, có 75% tuyến đường nội ô thành phố và 65% tuyến đường ngoại ô thành phố không còn bảng quảng cáo, phát tờ rơi sai quy định; không còn tình trạng dùng loa phóng thanh quảng cáo mua bán. Đến năm 2025 không còn bảng quảng cáo, việc phát tờ rơi, dùng loa phóng thanh quảng cáo sai quy định.

Riêng nội dung không để nạn trộm cắp, cướp giật gia tăng; không để tội phạm hoạt động có tổ chức, hàng năm, vận động cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng ít nhất 20% tổng số người sử dụng trái phép chất ma túy; đưa đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ít nhất 8% tổng số người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy; mỗi xã, phường có ít nhất 1 người không tái nghiện sau cai nghiện. Duy trì 20% tổng số người nghiện ma túy được điều trị thay thế bằng Methadone.

Các nhiệm vụ trọng tâm

Đối với thực hiện chủ trương “Không rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường”: Thành phố tập trung huy động nguồn lực xây dựng trạm trung chuyển rác phù hợp với điều kiện thực tế, đạt theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường, đảm bảo về khoảng cách không ảnh hưởng môi trường đến trường học, dân cư, các cơ quan, đơn vị tiếp giáp. Đầu tư các trang thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đạt theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường và số lượng đáp ứng cho nhu cầu thu gom, vận chuyển rác. Triển khai công tác phân loại rác thải tại nguồn, thực hiện đồng bộ với đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị thu gom, vận chuyển, công nghệ xử lý và điều kiện thực tế. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường về nước thải của các cơ sở, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Tranh thủ các nguồn kinh phí để triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của thành phố.

“Không biển hiệu, quảng cáo sai quy định”: Tăng cường vai trò quản lý nhà nước, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương trong tổ chức triển khai, quản lý và xử lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn; vận động toàn dân cùng tham gia, giao trách nhiệm cho từng tổ chức trong hệ thống chính trị - xã hội cơ sở, đặc biệt là trưởng ấp, khu phố, tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản thực hiện giám sát, kiểm tra mỗi tuyến đường để quản lý, xiết chặt kỷ cương trong quảng cáo. Đồng thời vận động các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở ven các trục lộ tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm và tự giác tháo gỡ quảng cáo không đúng quy định trong phạm vi khuôn viên gia đình, khu dân cư, góp phần gìn giữ vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị.

 “Không để lấn chiếm đường phố trái phép”: Các ngành chức năng, xã, phường kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở với thường xuyên kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với hành vi cố ý và kiên quyết xử phạt nghiêm vi phạm theo quy định. Nhất là đối với các hộ kinh doanh cố định nhưng vẫn cố tình lấn chiếm vỉa hè và các trường hợp mua bán dưới lòng đường đã được nhắc nhở. Trong công tác lập lại trật tự đô thị phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng tỉnh, thành phố và các xã, phường. Sau giải tỏa phải duy trì quản lý, chống tái lấn chiếm.

 “Không để tình hình ma túy diễn biến phức tạp”: Tập trung rà soát, lên danh sách các đối tượng có nguy cơ sử dụng trái phép chất ma túy và thực hiện hành vi phạm tội có liên quan đến ma túy để quản lý, giám sát ngay từ cơ sở. Tiếp tục thực hiện chủ trương cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Có giải pháp căn cơ, phù hợp với thực tế đối với công tác quản lý sau cai nghiện tại xã, phường. Chủ động nắm tình hình, quản lý chặt đối tượng kịp thời bắt, xử lý các hành vi liên quan đến tội phạm và tệ nạn sử dụng trái phép chất ma túy. Từng lúc đề nghị về các ngành chức năng điều chỉnh, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy cho phù hợp với thực tế. Thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp với lực lượng tham gia công tác phòng, chống ma túy tại địa phương.

 “Không để nạn trộm cắp, cướp giật gia tăng”: Phát huy hiệu quả của các mô hình phòng chống tội phạm tại cơ sở, nhất là mô hình Tiếng loa an ninh, Liên gia tự quản, Camera an ninh… phục vụ hiệu quả cho công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng trong và ngoài ngành Công an, trong và ngoài tỉnh để quản lý chặt chẽ các đối tượng có điều kiện và khả năng phạm tội. Quản lý chặt hoạt động lưu trú, tạm trú, tạm vắng nhằm phát hiện những đối tượng ngoài tỉnh đến lưu trú, cấu kết những đối tượng trong địa bàn để hoạt động. Cơ quan chức năng rà soát, thống kê, lập danh sách số đối tượng có tiền án, tiền sự và biểu hiện hoạt động phạm tội trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản để quản lý, theo dõi và có đối sách đấu tranh. Tăng cường công tác tuần tra mật phục, tuần tra vũ trang để chủ động phòng chống trộm cắp, cướp giật tài sản; phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử án điểm nhằm răn đe, giáo dục chung.

 “Không để tội phạm hoạt động có tổ chức”: Lực lượng công an từ thành phố đến xã, phường thường xuyên mở các đợt cao điểm đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật có nhiều người tham gia, không để hình thành các tổ chức tội phạm nguy hiểm trên địa bàn.

Thành ủy yêu cầu UBND TP. Bến Tre cụ thể hóa kế hoạch thực hiện các nội dung của nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của thành phố đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra. Kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong triển khai thực hiện nghị quyết.

Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức triển khai quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết tại đơn vị, địa phương; chỉ đạo cơ quan, UBND xã, phường xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo đạt yêu cầu, hiệu quả các nội dung của nghị quyết; đưa nội dung nghị quyết vào kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN