TP. Bến Tre hiện đại hóa hệ thống thủy lợi

24/11/2021 - 06:33

BDK - Giai đoạn 2015 - 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp của TP. Bến Tre tăng bình quân 1,31%. Việc hiện đại hóa hệ thống thủy lợi (TL) nhằm phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cống An Thuận 3 (TP. Bến Tre) sử dụng công nghệ đóng, mở cửa bằng xi-lanh thủy lực.

Cống An Thuận 3 (TP. Bến Tre) sử dụng công nghệ đóng, mở cửa bằng xi-lanh thủy lực.

Trữ ngọt cục bộ

Trên địa bàn TP. Bến Tre hiện có một số công trình TL giúp ngăn mặn trữ ngọt cục bộ cho khu vực như: Dự án TL Bắc Bến Tre thực hiện các cống: Sông Mã (hoàn thành trong năm 2020), An Thuận 3, An Thuận 1, Vàm Ngãi Hiên, Kênh Xáng, Kênh Cũ, Rạch Lồ Ồ, rạch Miễu, rạch Kinh, rạch Trôm, An Thuận 2, cầu Miễu, cầu Cống và đê ven sông Hàm Luông từ Phường 7 (TP. Bến Tre) đến huyện Châu Thành.

Công tác TL, nạo vét kênh mương nội đồng được các xã, phường thực hiện tốt hàng năm. Các kênh trục chính được ngành TL của tỉnh quan tâm hỗ trợ thành phố thực hiện nạo vét, giúp thông thoáng dòng chảy, tăng khả năng trữ nước ngọt để phục vụ cho sản xuất của người dân.

 Năm 2021, thành phố hỗ trợ nạo vét thủ công tuyến kênh Tổ 18, Ấp 3, xã Sơn Đông, kênh cặp quốc lộ 57C xã Phú Nhuận, tuyến kênh 1A xã Bình Phú, kênh Trường học xã Phú Nhuận, kênh 19-5 xã Nhơn Thạnh. Hoàn thành công trình nạo vét cơ giới kênh Thương Phế Binh, kênh Ba Lai, kênh Xáng, rạch Chùa; sửa chữa 3 bửng cống xã Sơn Đông  1 bửng cống xã Phú Nhuận và 3 nắp cống xã Bình phú. Thực hiện đắp đập tạm trên kênh Bà Muối (xã Mỹ Thành cũ) để khép kín khu vực kênh Sông Mã, xã Sơn Đông và đắp cục bộ tuyến đê dọc sông Hàm Luông chiều dài khoảng 1.400m (do ngập khi triều cường).

Để ngăn mặn, trữ ngọt góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới, UBND TP. Bến Tre đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ thành phố xây dựng bổ sung các cống TL bờ Nam sông Bến Tre để phát huy hiệu quả Dự án Hệ thống TL Bắc Bến Tre (giai đoạn 1).

Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi

Việc hiện đại hóa hệ thống TL nhằm phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Kế hoạch Hiện đại hóa hệ thống TL phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn TP. Bến Tre do UBND TP. Bến Tre ký ban hành ngày 26-4-2021 có đề ra 6 nội dung như sau: đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới công trình TL trên địa bàn. Tập trung vốn đầu tư cho các công trình TL đầu mối, công trình trọng điểm; ưu tiên đầu tư hệ thống đê bao, ngập úng; ưu tiên cho nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư. Ưu tiên đầu tư các công trình TL phục vụ sản xuất nông nghiệp; phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cung cấp nước cho dân sinh, công nghiệp. Hoàn thiện hệ thống TL nội đồng, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng bổ sung các cống, bọng, đê bao, bờ bao, trạm bơm, cống đầu kênh…

Bên cạnh đó, TP. Bến Tre còn có kế hoạch phòng chống thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn mùa khô năm 2021 - 2022. Thành phố xây dựng kế hoạch với 2 kịch bản ứng phó. Kịch bản 1, độ mặn đến 4%o xâm nhập toàn địa bàn thành phố trong thời kỳ dài và nguồn nước ngọt trong sông bị thiếu hụt không quá 40% so với trung bình nhiều năm, nước nhà máy nước cấp có độ mặn đến 1,5%o. Dự báo thời gian xuất hiện từ tháng 12-2021 đến cuối tháng 2-2022. Khu vực có khả năng bị ảnh hưởng tại 14/14 xã, phường.

Kịch bản 2, độ mặn trên 4%o xâm nhập toàn địa bàn thành phố trong thời kỳ dài và nắng nóng, khô hạn thiếu nước kéo dài nhiều tháng và nguồn nước ngọt trong sông bị thiếu hụt trên 40% so với trung bình nhiều năm, nước nhà máy nước cấp có độ mặn trên 1,5%o. Dự báo thời gian xuất hiện vào khoảng đầu tháng 3-2022. Khu vực có khả năng bị ảnh hưởng tại 14/14 xã, phường.

Mỗi kịch bản ứng phó với hạn mặn có các nhiệm vụ trọng tâm và phân công công việc cụ thể, tương ứng với mức độ xâm nhập mặn. Trong đó, Phòng Kinh tế thành phố được giao nhiệm vụ thường xuyên theo dõi tình hình hạn hán và xâm nhập mặn, thông tin thường xuyên diễn biến xâm nhập mặn, phối hợp vận hành hiệu quả hệ thống các cống ngăn mặn. Rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống hạn mặn của các phường, xã để kịp thời tham mưu UBND TP. Bến Tre chỉ đạo khi tình hình diễn biến phức tạp.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN