TP. Bến Tre: Nhiều gương điển hình trong học tập và làm theo Bác

11/05/2018 - 07:47

BDK - Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động khá hiệu quả từ nhận thức đến hành động của các tập thể, cá nhân; đồng thời, xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động của địa phương, đơn vị trên địa bàn TP. Bến Tre.

Mô hình vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc mở rộng hẻm của Tổ Dân vận Khu phố 2, Phường 4. Ảnh:  T. Đồng

Mô hình vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc mở rộng hẻm của Tổ Dân vận Khu phố 2, Phường 4. Ảnh:  T. Đồng

Chú trọng công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện của đất nước, địa phương như: Ngày Bến Tre Đồng khởi (17-1), Ngày thành lập Đảng (3-2), Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tuyên truyền gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước…  Hình thức tuyên truyền khá đa dạng như chọn lọc, sưu tầm những tài liệu, mẩu chuyện, bài viết, bài nói về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; gương người tốt, việc tốt đưa vào sinh hoạt trong các cuộc họp chi bộ, cơ quan, sinh hoạt chi hội, tổ hội, tổ nhân dân tự quản.

Hàng tháng duy trì việc trích đăng các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác trong bản tin nội bộ của thành phố và xã, phường. Đài Truyền thanh Thành phố duy trì tốt việc xây dựng chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên đưa tin gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác; xây dựng 88 tin, bài gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay… phát thanh hàng tuần. Riêng Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên trong đó có chủ đề tuyên truyền về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Trần Trung Tính - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Bến Tre cho biết: Qua tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sự tác động khá hiệu quả đến nhận thức và hành động của nhiều tập thể, cá nhân. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng. Ý thức trách nhiệm đối với xã hội, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm công dân, gương mẫu sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật được nâng lên.

Nhiều gương điển hình tiêu biểu

Nhiều nơi thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và làm theo bằng những việc làm, mô hình cụ thể, thiết thực, qua đó xuất hiện nhiều gương điển hình của tập thể và cá nhân tại các địa phương, đơn vị như: Phường 1 với mô hình “Mua bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV và người mắc bệnh hiểm nghèo”; Tổ Dân vận Khu phố 2, Phường 4 với mô hình vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc… mở rộng hẻm; Khối vận Phường 7 với mô hình vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo và đồng bào có đạo làm tốt công tác an sinh xã hội; Tổ Dân vận Khu phố 1, Phường 8 với mô hình camera an ninh…

Hoạt động Câu lạc bộ làm theo gương Bác có nhiều việc làm thiết thực như: thực hành tiết kiệm, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, hướng về biển đảo; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động nhân dân xây dựng các công trình lộ hẻm, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của thành phố: xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại II, xây dựng thành phố văn minh đô thị và xã nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết số 01 của Thành ủy về thực hiện chủ trương “5 không”.

Các câu lạc bộ làm theo gương Bác tiếp tục phát huy hiệu quả, định kỳ mỗi quý sinh hoạt một lần. Qua thời gian hoạt động đến nay, các câu lạc bộ đã kết nạp thêm nhiều gương điển hình tiêu biểu từ các phong trào thi đua ở địa phương. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: vận động và đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị loại II, xây dựng thành phố văn minh đô thị và xã nông thôn mới; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đóng góp sức người, sức của để xây dựng một số công trình phúc lợi xã hội ở địa phương… Thông qua đó tiếp tục phát huy hiệu quả việc học tập, rèn luyện, có nhiều đóng góp cho các hoạt động của địa phương, đơn vị.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN