TP. Bến Tre phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”

28/02/2021 - 19:13

BDK - Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bến Tre vừa ban hành Kế hoạch số 36-KH/ThU ngày 26-2-2021 thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hướng đến mục tiêu xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030.

Hướng đến mục tiêu xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tập trung chỉ đạo tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 01-CT/TU, góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân TP. Bến Tre hiểu và tích cực tham gia phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Trong đó, xác định rõ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 2 nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Thành phố đề ra, hướng đến mục tiêu xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030.

Việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo phương châm “Hai chân - Ba mũi” và phải được tiến hành đồng bộ, xuyên suốt, đảm bảo hiệu quả, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Trong đó, “Hai chân” bao gồm: Thứ nhất là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thứ hai là phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

“Ba mũi” tập trung vào 3 nhiệm vụ đột phá: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực.

Trong tháng 3-2021, các chi bộ, đảng bộ cơ sở có kế hoạch tuyên truyền và phát động cán bộ, đảng viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua “Đồng khởi mới” phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN