TP. Bến Tre quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021

30/07/2021 - 06:14

BDK - Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, với phương châm “Đồng thuận - Sáng tạo”, Đảng bộ, chính quyền TP. Bến Tre đã lãnh đạo thực hiện đạt một số kết quả nổi bật. Trong đó, đã xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”, đến nay có 4/8 chi bộ ấp, khu phố được công nhận, đạt 50% so với chỉ tiêu Nghị quyết (NQ).

Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn trao giấy khen cho các chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn trao giấy khen cho các chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Ngay từ đầu năm 2021, Thành ủy đã ban hành kế hoạch triển khai và quán triệt NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và NQ Đại hội XIII của Đảng. Việc quán triệt NQ ĐH các cấp được các cấp ủy quan tâm thực hiện đảm bảo theo yêu cầu kế hoạch đề ra. Ý thức, tinh thần, thái độ của cán bộ, đảng viên thể hiện sự nghiêm túc, chú ý lắng nghe và có ghi chép các nội dung tâm đắc, trọng tâm. Để tổ chức thực hiện NQ đạt kết quả, Thành ủy đã ban hành một số văn bản cụ thể hóa thực hiện NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương.

Việc thực hiện những nội dung đăng ký thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2021 được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả bước đầu. Có 3 dự án có khả năng thực hiện đạt với diện tích 100ha, gồm: Dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới Đông Bắc phường Phú Khương 28,2ha; Dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới Mỹ An 48,8ha; Dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới Mỹ Hòa 48,7ha. Thành phố đang tập trung hoàn chỉnh Đề án xây dựng TP. Bến Tre đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030; qua khảo sát đánh giá sơ bộ đã đạt 40/59 tiêu chuẩn.

Đồng thời, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử. Các dịch vụ đô thị thông minh cơ bản được triển khai thực hiện như phần mềm “TP. Bến Tre trực tuyến”, dịch vụ giám sát an ninh, giao thông...

Ngoài ra, thành phố còn phát triển các mô hình dịch vụ đô thị thông minh tăng thêm như chiếu sáng, an ninh trật tự, an toàn giao thông, môi trường, chính quyền số, quản lý thông tin đất đai. Xây dựng xã nông thôn mới Phú Nhuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của thành phố và của tỉnh; xã Nhơn Thạnh cơ bản hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đang trong quá trình thẩm định, chờ các ngành chức năng xét công nhận.

Đến cuối tháng 4-2021, thành phố phát triển mới 62/150 doanh nghiệp, đạt 41% so với chỉ tiêu giao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả các nội dung chủ trương “Sáu không” theo NQ số 03 của Thành ủy. Tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động tổ nhân dân tự quản theo Chỉ thị số 01 của Thành ủy.

Thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp

Đối với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong NQ Tỉnh ủy năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các phòng, ban, ngành của thành phố và đảng ủy xã, phường căn cứ vào tình hình thực tế để cụ thể hóa thành các công việc, chỉ tiêu thực hiện. Riêng NQ Thành ủy năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất đề ra 45 chỉ tiêu chủ yếu, tăng 9 chỉ tiêu so với năm 2020, gồm: 9 chỉ tiêu xây dựng Đảng, 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế, 13 chỉ tiêu văn hóa - xã hội và 11 chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh, nội chính.

Thành ủy tiếp tục duy trì việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Đến nay có 3 mô hình kiêm nhiệm như Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ thành phố; Trưởng ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Có 59 trường hợp thực hiện các mô hình kiêm nhiệm cấp xã và ấp theo NQ số 02 của Tỉnh ủy.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Tổ chức sơ kết mô hình “Dân vận khéo” năm 2020, qua đó đã biểu dương 12 mô hình nổi bật. Đồng thời, phối hợp phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP. Bến Tre Võ Thanh Hồng, 6 tháng cuối năm 2021, Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo cụ thể hóa thực hiện NQ Đại hội đảng các cấp. Tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, NQ của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy. Đăng ký và triển khai phong trào thi đua “Đồng khởi mới” với nội dung “Hai chân - Ba mũi”, trọng tâm là hướng đến đô thị loại I. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc triển khai phương châm Đại hội XI Đảng bộ tỉnh “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” một cách toàn diện, tạo sự chuyển biến thật sự từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và người dân. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là sau bầu cử. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể trong thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ các cấp và NQ, chỉ thị chuyên đề của Tỉnh ủy, Thành ủy. Quan tâm khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động, triển khai nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” đã công nhận và phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Bài, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN