TP. Bến Tre tháo gỡ “điểm nghẽn”trong tuyên truyền, vận động ở cơ sở

23/11/2020 - 06:46

BDK - Công tác tuyên truyền, vận động có vai trò rất quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và người dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội XII Đảng bộ TP. Bến Tre và NQ chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thi công công trình Khu đô thị Phương Nam tại xã Sơn Đông, TP. Bến Tre.

Thi công công trình Khu đô thị Phương Nam tại xã Sơn Đông, TP. Bến Tre.

Tập trung tuyên truyền, vận động

“Điểm nghẽn” trong công tác tuyên truyền, vận động là những yếu tố làm cản trở, tắc nghẽn, không thể đưa chủ trương, NQ đến với người dân một cách đầy đủ nên dân chưa đồng thuận và làm theo chủ trương, NQ của cấp ủy, chính quyền đề ra.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng với MTTQ, các ban ngành, đoàn thể thành phố, xã, phường tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phát huy tương đối tốt trang thông tin điện tử của thành phố, bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Thành ủy, hệ thống truyền thanh của thành phố, xã, phường. Tài liệu tuyên truyền được biên tập và cung cấp khá đầy đủ đến các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung, hình thức tuyên truyền từng bước được đổi mới, nhất là nhóm “Zalo tuyên truyền” bước đầu phát huy tác dụng.

Qua thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đã tạo sự đồng thuận khá cao trong cán bộ, đảng viên và người dân trong thực hiện NQ Đại hội XI Đảng bộ thành phố với nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra thực hiện đạt vượt. Các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng đô thị loại II, thành phố văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới đều đã hoàn thành, làm cho diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Qua tuyên truyền, vận động, việc thực hiện NQ số 01 của Thành ủy về phấn đấu thực hiện chủ trương “5 không” đạt nhiều kết quả tích cực. Văn hóa - xã hội có bước phát triển khá, đồng bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động.

Đa đạng hóa nội dung, hình thức

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, vận động vẫn còn hạn chế nhất định. Một số cán bộ, đảng viên và hộ dân chưa đồng tình cao với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc đền bù giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các công trình, dự án ở một số nơi còn chậm, kể cả các công trình mở hẻm thành đường, xây dựng đường liên ấp, liên xã. Một số hộ dân chưa tích cực tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Ngày Chủ nhật nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Nguyên nhân chủ yếu do một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo và thực hiện công tác tuyên truyền, vận động. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có lúc chưa được kiện toàn đầy đủ, trình độ, kỹ năng chưa đáp ứng được yêu cầu. Nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phù hợp với từng đối tượng. Việc tập hợp đoàn viên, hội viên và người dân để tuyên truyền ngày càng khó khăn. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị có lúc chưa đồng bộ, nhịp nhàng…

Theo Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Việt Linh, để tiếp tục tháo gỡ “điểm nghẽn” trong tuyên truyền, vận động, thời gian tới, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức và quan tâm đúng mức đối với công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở, coi đây là giải pháp quan trọng để tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và người dân. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức; kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền. Tổ chức trong hệ thống chính trị, trước hết là Ban Tuyên giáo Thành ủy, Mặt trận và các đoàn thể đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng. 

Nội dung tuyên truyền đi vào vấn đề cụ thể, đối tượng cụ thể, biên soạn phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hội thảo, tọa đàm, trên trang thông tin điện tử thành phố, bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Thành ủy, hệ thống truyền thanh của thành phố, xã, phường, các trang mạng xã hội...

Tiếp tục thực hiện chủ trương “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”. Cán bộ thường xuyên tham dự các cuộc họp sinh hoạt ở địa bàn phụ trách để lắng nghe, giải thích cho người dân thông suốt chủ trương của cấp trên. Làm tốt khâu tập hợp dân, tập hợp đoàn viên, hội viên để tuyên truyền, vận động. Trong công tác phối hợp không để thông tin tuyên truyền bị tắc nghẽn. Cơ quan thực hiện công trình, dự án phải cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết trước khi triển khai cho cơ quan tuyên truyền, tránh thông tin nhỏ giọt gây khó khăn cho công tác tuyên truyền.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng với Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận, các đoàn thể thành phố tiếp tục thực hiện kế hoạch phối hợp tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác tuyên truyền, vận động được ký kết hàng năm. Thông tin và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân.

Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đoàn thể thực hiện tốt công tác nắm và giải quyết dư luận xã hội. Các cơ quan nhà nước thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên tổ chức đối thoại với nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của người dân, nắm được những chính sách đã ban hành nhưng còn vướng khi thực hiện để kịp thời có giải pháp tháo gỡ.

(Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Việt Linh)

Bài, ảnh: Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN