TP. Bến Tre triển khai Nghị quyết Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025

03/09/2020 - 14:14

BDK.VN - Ngày 3-9-2020, Thành ủy Bến Tre tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thống nhất biểu quyết thông qua 4 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời, tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ đột phá là: Tập trung phát triển mũi kinh tế chủ lực thương mại - dịch vụ gắn với du lịch, tạo nguồn lực cho thành phố tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về thực hiện chủ trương bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án được phê duyệt.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn cho rằng: TP. Bến Tre đang đứng trước rất nhiều cơ hội để phát triển, đi cùng với đó là không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung triển khai, tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, huy động sự đồng thuận xã hội trong thực hiện từng nội dung nghị quyết đề ra.

Tập trung xây dựng, cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn tại cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả. Nâng cao tính tiến công, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, đưa TP. Bến Tre ngày càng hiện đại - xanh - sạch - đẹp.

Tin, ảnh: Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN