Trà Vinh – Bến Tre ký biên bản phân định ranh giới ven bờ

06/03/2009 - 14:12

Ngày 4-3-2009, ông Nguyễn Văn Hiếu-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre và bà Sơn Thị Ánh Hồng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh thống nhất và ký biên bản phân định ranh giới vùng biển ven bờ của hai tỉnh.

Đoạn đường bờ khu vực giáp ranh hai tỉnh được xác định bởi hai điểm: Điểm số 3 (thuộc địa bàn xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) có tọa độ 09o 51’08"N và 106o40’42"E. Điểm số 4 (khu du lịch Ba Động, thuộc địa bàn xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) có tọa độ 09o 38’00" N và 106o 33’52"E.

Đường phân định ranh giới trên biển hai tỉnh phát triển từ điểm mốc ranh giới hành chính, có tọa độ 09o49’55"N và 106o34’25"E qua điểm mốc ranh giới có tọa độ 09o48’32"N và 106o35’18"E, hướng ra biển cắt đường bờ có toạ độ 09o45’12"N và 106o37’42"E. Từ điểm đường phân định ranh giới giữa hai tỉnh phát triển ra biển theo hướng vuông góc với đường bờ. Mốc xác định đường phân định ranh giới và các tuyến khai thác, có tọa độ 09o 45’12"N và 106o 37’42"E. Giới hạn ngoài tuyến bờ, có tọa độ 09o42’30"N và 106o43’00"E. Giới hạn ngoài tuyến lộng, có tọa độ 09o34’16"N và 106o59’06"E.

Việc phân định ranh giới vùng biển ven bờ hai tỉnh thực hiện theo tinh thần Nghị định  số 123/2006/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển. Đối với hai tỉnh đảm bảo thỏa mãn các nguyên tắc, trong đó chú trọng đến việc không ảnh hưởng  sản xuất lâu đời của nhân dân.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN