Trách nhiệm đối với dân là phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ CAND

21/07/2009 - 08:41

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, công an của ta khác với công an trong chế độ thực dân phong kiến, vì công an ta là của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc. Chính từ tính nhân dân của lực lượng công an mà đối tượng phục vụ chủ yếu của lực lượng công an là nhân dân. Phục vụ nhân dân là trách nhiệm cao cả, là đạo đức của người chiến sĩ công an.

Hồ Chí Minh chỉ rõ: Tinh thần trách nhiệm là một phẩm chất rất quan trọng của con người, hơn nữa nó là một phẩm chất đặc biệt của nhân cách đạo đức. Người có tinh thần trách nhiệm là người hết lòng tận tụy với sự nghiệp cứu nước, giữ nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội; trung thành vô hạn với nhân dân, với Tổ quốc, với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa; có ý thức tự lực, tự cường, có tinh thần cách mạng kiên quyết, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trong chiến đấu, trong sản xuất và xây dựng; biết xả thân vì nước, vì dân, vì chủ nghĩa xã hội; biết quan tâm đến người khác một cách thân ái và giúp đỡ. Người có tinh thần trách nhiệm là người luôn có lòng tự nguyện, lời nói đi đôi với việc làm; là người có tinh thần tự giác, biết tự kiểm soát, tự tổ chức lấy bản thân, là người hiểu thấu đáo giá trị xã hội của hành vi mà mình đã có, chịu sự trừng phạt nếu những hành vi đó gây nên hậu quả tiêu cực; biết sửa chữa khuyết điểm để vươn lên không ngừng.

Qua hơn 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng công an tỉnh nhà đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân phát huy tinh thần cách mạng tiến công, không ngại khó, ngại khổ; không ngừng phấn đấu rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Điển hình như: Đồng chí Trần Duy Chuyển – Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh, với tinh thần cương quyết, dũng cảm truy bắt đối tượng cướp giật tài sản nguy hiểm, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; đồng chí Phan Minh Phương – Công an huyện Mỏ Cày Bắc, đồng chí Lê Văn Đệ – Công an huyện Ba Tri và hàng trăm cá nhân khác đã nêu gương liêm khiết, không nhận hối lộ của đối tượng vi phạm. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2009, có 95 lượt cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh đã không nhận hối lộ với số tiền 19,3 triệu đồng. Các đơn vị trực tiếp tiếp xúc với nhân dân đã chú trọng công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính như: Cấp hộ chiếu phổ thông, chứng minh nhân dân, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đăng ký quản lý phương tiện giao thông… đều rút ngắn thời gian so với qui định, giảm phiền hà, giảm chi phí cho tổ chức và công dân. Có được kết quả đó, trước hết là do lực lượng công an đã vận dụng và giải quyết tốt mối liên hệ mật thiết với nhân dân thông qua phong trào CAND học tập thực hiện 6 diều Bác Hồ dạy; “Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”… Việc này đã tạo điều kiện cho nhân dân góp ý kiến, giám sát, cũng như giúp đỡ, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ công an trong công tác, chiến đấu.

Để thực hiện tốt tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng theo 6 điều Bác dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô  tư; biến những lời dạy của Bác thành tiêu chí, tiêu chuẩn hành động, rèn luyện hàng ngày; tăng cường công tác tự phê bình và phê bình; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tích cực phòng chống tham nhũng lãng phí; tạo môi trường tốt cho cán bộ, chiến sĩ tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách theo 6 điều Bác dạy. Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động diễn đàn “Công an lắng  nghe ý kiến nhân dân”, trên cơ sở đó điều chỉnh, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc sao cho gần dân, làm cho dân ngày càng tin yêu, quí trọng, giúp đỡ lực lượng công an. Trong công tác chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ công an phải luôn dựa vào dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, làm tốt công tác vận động, chăm lo đời sống nhân dân, phấn đấu thực hiện tốt “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”; phải luôn nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, pháp luật, gương mẫu trong các hành vi đạo đức, kiên quyết chống những biểu hiện quan liêu, né tránh, vô trách nhiệm  trước yêu cầu chính đáng của nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo giải quyết công việc của dân kịp thời, nhanh chóng; cán bộ, chiến sĩ công an phải luôn có thái độ cầu thị, thực sự tôn trọng, lắng  nghe ý kiến của quần chúng nhân dân, kiên quyết khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm mà nhân dân đóng góp để mãi xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân .

Huy Phục

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN