Trao tặng 339 Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho đảng viên

29/01/2023 - 16:45

BDK.VN - Ngày 27-12-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 747 về việc tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đến niên hạn đợt 3-2-2023, từ 30 - 50 tuổi đảng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 3-2.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 3-2.

Theo đó, tỉnh có 276 đảng viên được trao tặng gồm: 19 đảng viên 50 năm tuổi Đảng; 33 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 115 đảng viên 40 năm tuổi Đảng; 109 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Ngày 27-12-2022, Ban thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định số 748 về việc tặng Huy hiệu Đảng cho 63 đảng viên từ 55 tuổi Đảng đến 75 tuổi Đảng, gồm: 55 tuổi Đảng có 43 đảng viên; 60 năm tuổi Đảng có 15 đảng viên; 65 năm tuổi Đảng có 2 đảng viên; 70 năm tuổi Đảng có 1 đảng viên; 75 năm tuổi Đảng có 2 đảng viên.

Như vậy, toàn tỉnh đã trao 339 Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đến niên hạn, đợt 3-2. Trong đó, TP. Bến Tre có số đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này là 56 đảng viên.

                                                                                          Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN