Trên 13,8 tỷ đồng đầu tư nâng cấp trang thiết bị thông tin, truyền thông cơ sở

21/06/2017 - 07:15

Theo kế hoạch của Sở Thông tin và Truyền thông, các đài truyền thanh huyện, xã xuống cấp nghiêm trọng sẽ được đầu tư, nâng cấp trang thiết bị mới (gồm máy phát sóng FM 500W, hệ thống ăng-ten phát sóng FM, bộ truyền thanh không dây, tăng âm, loa phóng thanh, radio chuyên dụng...) đảm bảo tiếp tục duy trì hoạt động. 

Giai đoạn 2016 - 2017, có 4 đài truyền thanh huyện và 43 đài truyền thanh xã được đầu tư mua sắm trang thiết bị. Giai đoạn 2018 - 2020, đầu tư trang bị cho 5 đài truyền thanh huyện, thành phố và 121 đài truyền thanh xã, phường, thị trấn còn lại, trung bình mỗi năm trang bị từ 1 - 2 đài huyện và khoảng 40 đài xã. Tổng kinh phí thực hiện 13,85 tỷ đồng, từ nguồn vốn Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là chương trình NTM).

Các đài truyền thanh huyện, xã, phường, thị trấn nâng cấp để nâng cao năng lực hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ  chủ yếu, giải pháp và tổ chức thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền những thành tựu và kết quả thực hiện chương trình NTM trên địa bàn tỉnh và cả nước, những bài học rút ra từ thực tiễn thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2011 - 2015; kết quả thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM tại các địa phương và trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đưa tin những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt và mô hình sản xuất tiêu biểu trong xây dựng NTM...

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích