Trên 5 tỷ đồng để phòng, chống hạn mặn

06/04/2011 - 07:45

Năm 2010, huyện Giồng Trôm được Trung ương hỗ trợ trên 6,1 tỷ đồng để phòng, chống hạn mặn trên địa bàn huyện.

Từ nguồn vốn này, huyện đã nâng cấp 16 tuyến kênh trọng điểm (dài 24.832m), tại 7 xã, gồm: Tân Thanh, Châu Bình, Lương Quới, Bình Thành, Phong Nẫm, Phong Mỹ và Thị trấn; nạo vét 9 kênh chống hạn, ngăn mặn (hơn 21.000m), tại 4 xã: Bình Thành, Châu Bình, Hưng Lễ và Thạnh Phú Đông. Các công trình đã phát huy tác dụng, phục vụ tưới tiêu cho trên 23.000ha đất nông nghiệp.

Năm 2011, huyện được Trung ương hỗ trợ thêm khoảng 5 tỷ đồng để tiếp tục nạo vét, nâng cấp, hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng.

 

Ngọc Châu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN