Trên 97% thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT

16/07/2019 - 19:42

Trưởng phòng Khảo thí, Quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), Sở GD&ĐT Võ Thanh Vương Đạo cho biết, kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019, toàn tỉnh có 10.704/10.996 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ 97,34%, giảm trên 1% so với năm 2018. Trong đó, hệ giáo dục trung học đỗ 98,79%; hệ giáo dục thường xuyên tỷ lệ 82,92%.

Việc xét tốt nghiệp năm nay thay đổi lớn về cách cộng điểm khuyến khích và cách tính điểm chung. Theo quy định, cách cộng điểm khuyến khích của học sinh giáo dục THPT, học viên giáo dục thường xuyên tham gia học đồng thời chương trình trung cấp kết hợp với văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, có giấy chứng nhận nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp do Sở GD&ĐT, các cơ sở GD&ĐT và dạy nghề, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp được cộng điểm khuyến khích khi xét tốt nghiệp. Loại giỏi đối với giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với bằng trung cấp được cộng 2 điểm. Loại khá đối với giấy chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá đối với bằng trung cấp được cộng 1,5 điểm. Loại trung bình được cộng 1 điểm.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp được điều chỉnh theo hướng nâng cao tầm quan trọng của kết quả thi THPT quốc gia. Trong đó, điểm thi chiếm 70% điểm tốt nghiệp (tăng 20% so với năm 2018).

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN